www.dropler.org – maailman vesitilastot vuorovaikutteisina netissä

helmi 04, 2011

Kuinkahan suuri osa kenialaisista nautti kunnollisesta juomavedestä vuonna 2005? Mikä oli osuus naapurimaassa Tansaniassa? Näyttäisikö tällä olevan suhde maiden lapsikuolleisuuteen? Entäpä jos voisit seurata näiden kahden suureen kehitystä eri maissa animaationa ajan suhteen? Dropler.org -projekti pukee veteen liittyvää tilastotietoa helposti ymmärrettäviksi, interaktiivisiksi visualisaatioiksi.

Dropler.org on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun ammattiainekerho Akvan ja Vesi ja kehitys -ryhmän vuonna 2010 valmistunut nettisivuhanke. Sivuston pyrkimyksenä on esittää veteen ja kehitykseen liittyvää globaalia tilastotietoa vaikeasti hahmotettavien numeroiden sijaan kiinnostavina, interaktiivisina graafeina. Mukana on yli kaksikymmentä veteen liittyvää indikaattoria ja lisäksi viisi kehitykseen kytkeytyvää ns. perusindikaattoria.

Motion Chart – tilastodata liikkeessä

Pääpaino sivustolla on World-sivun Motion Chart -työkalussa, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella eri indikaattorien välisiä yhteyksiä ja kehitystrendejä ajan suhteen animoituna esityksenä. Kuinka esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden vedenkäytön suhde on muuttunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana eri maissa? Voiko huonon sanitaation ja lapsikuolleisuuden välillä havaita korrelaatiota?

Motion Chartin perusnäkymässä maailman valtioita merkitsevät värikkäät kuplat liikkuvat ja muuttuvat, kun valittujen indikaattorien arvot ajan myötä vaihtuvat. Lisäksi käyttäjä voi havainnollistaa valittua dataa pylväsdiagrammilla tai aikajanalla.

Tarkasteluun voi halutessaan valita joko yksittäisiä maita tai kaikki maat, joista dataa on saatavilla. Näillä ja monilla muilla yksinkertaisilla asetuksilla käyttäjä saa siis räätälöityä esityksestä haluamansa näköisen.

Vesi-indikaattorit suurennuslasin alla

Motion Chart on Googlen ilmaiseksi tarjoama visualisaatiotyökalu, jota kuka tahansa voi käyttää tilastotiedon esittämiseen. Kyseessä on kevytversio ruotsalaisen Gapminder Foundationin kehittämästä ja sittemmin Googlelle myydystä Trendalyzer –ohjelmasta. Ohjelma on pääosassa myös Gapminder-sivustolla, josta idea Dropleriinkin saatiin.

Gapminder esittelee lähes 500 eri indikaattoria bensan hinnasta laajakaistaverkon omistajien lukumäärään. Sivustolla vesi on kuitenkin vain pienessä sivuroolissa, joten Akva innostui Vesi ja kehitys –ryhmän tukemana kokoamaan oman, vesikysymyksiä laajemmin esittelevän visualisaationsa. Tavoitteena on lisätä tietoutta juuri veden ja kehityksen kytköksistä.

Droplerissa käytetyt tilastot on koottu pääosin FAO:n Aquastat ja Maailmanpankin World Development Indicators –tietokannoista, ja data tarjotaan sivuilla myös käyttäjän ladattavaksi. Kymmenkunta indikaattoria on koottu sivustolle myös kiinnostaviksi teemakartoiksi.

Ei vain pelkkä lelu

Dropler on siis hauska ja yksinkertainen tapa tarkastella tilastotietoa, mutta onkohan sille kuitenkaan tarvetta? Kuka tahansa voi toki hakea dataa tietokannoista ja koota mieluisiaan kuvaajia taulukkolaskentaohjelmissa.
Droplerin ylivoimainen etu on kuitenkin se, että sillä pystyy esittämään samanaikaisesti jopa neljää indikaattoria ja niiden muutosta ajan suhteen, joten käyttäjä näkee kerralla huomattavasti enemmän kuin hakiessaan tietoa suoraan esimerkiksi Aquastatista. Ehkäpä Motion Chart voisi olla kiinnostava tapa visualisoida myös tutkimustuloksia opetuksen tueksi?

Tietolaatikko

Dropler.org –projekti vuonna 2009

Aalto-yliopiston vesialan ammattiainekerho Akva ja samassa yliopistossa toimiva Vesi ja kehitys –ryhmä toteuttivat yhteistyönä Dropler.org –projektin vuonna 2009. Projektin tarkoituksena on esittää veteen liittyvää globaalia tilastotietoa kiinnostavina ja helposti ymmärrettävinä grafiikoina ja siten lisätä tietoutta veden ja kehityksen kytköksistä. Hankkeen aikana luotiin englanninkielinen www.dropler.org –sivusto, jossa vesitilastojen visualisaatioita voi tarkastella. Projekti on jatkoa Akvan ja Vesi ja kehitys –ryhmän aikaisemmille projekteille, www.waterclock.org (Vesitalous 4/2009) ja www.vesijalanjalki.org (Vesitalous 1/2008). Kaikkia kolmea hanketta on rahoittanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Lisätietoa:

Artikkeli julkaistu Vesitalous 1/2011.

Uutiset
Kommentointi on suljettu