Arkisto syyskuu, 2011

VVY on nyt Vesilaitosyhdistys

syys 21, 2011

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen nimi on muuttunut Vesilaitosyhdistykseksi. Yhdyskuntien vedenhankinnasta, vedenjakelusta, jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta vastaavien laitosten yhteisjärjestön nimi on muuttunut. Aiemmin Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksenä (VVY) tunnettu toimija on nyt Vesilaitosyhdistys. Virallinen nimi on Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Lyhenne VVY säilyy käytössä toistaiseksi.

Uutiset Lue lisää

Pohjoismainen jätevesikonferenssi (mainos)

syys 14, 2011
Yleinen Lue lisää

Maakuntajärvikilpailun finalistit on valittu – äänestää voi 30.9.2011 asti

syys 14, 2011

Kansalaiset ehdottivat maakuntajärviksi kaikkiaan noin 150 eri järveä. Kilpailun arviointiraati kävi ehdotukset läpi ja asetti kullekin maakunnalle kolme järveä loppukilpailuun, joka käydään tekstiviesti- ja postikorttiäänestyksenä 14.9.–30.9.2011.

Uutiset Lue lisää

Riittävät resurssit turvaavat vesihuollon toimintavarmuuden ja hyvät palvelut

syys 13, 2011

Vuotuisille vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville 6.-8.9.2011 kokoontuneet maamme vesihuoltolaitosten johtajat ja muut alan toimijat pohtivat vesihuoltopalveluiden organisoinnin tulevaisuutta.

Uutiset Lue lisää

KemiCond kiinnostaa

syys 11, 2011

Tukholman pohjoispuolella sijaitsevalla Lidingön saarella puhdistetaan lietettä KemiCond-menetelmällä. Se on ollut täysimittaisessa käytössä Käppalan jätevedenpuhdistamolla vuodesta 2006. “KemiCond on muutamien prosessioptimointien jälkeen osoittautunut toimivaksi, ja Käppalassa ollaan oltu siihen tyytyväisiä. Prosessin pienet ongelmat poistuivat Bucherin Drytech -puristimen käyttöönoton seurauksena”, kertoo Kemiran Project Leader Håkan Wiktorsson. KemiCondin perusidea on hajottaa lietteen vettä sitovia rakenteita. Käppalan prosessissa […]

Yleinen Lue lisää