Arkisto syyskuu, 2011

Pohjoismaiden ympäristöstä löytyy lukuisia uusia palonestoaineita

syys 11, 2011 No Comments

Pohjoismaiden ympäristöstä on löydetty laajalti uusia palonestoaineita mm. kaloista, vesistöjen sedimenteistä ja jäteveden puhdistamojen lietteistä. Löydettyjen aineiden merkitystä ympäristölle ei voida arvioida luotettavasti, koska niiden myrkyllisyyttä ei vielä tunneta. Uusien palonestoaineiden kulkeutumista ympäristöön on selvitetty laajassa pohjoismaisessa tutkimuksessa. Markkinoille on tullut uusia palonestoaineita, koska osa aiemmin markkinoilla olleista palonestoaineista on todettu ympäristölle vaaralliseksi ja niiden […]

Lue lisää

Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää

syys 11, 2011 No Comments

Meren käyttö lisääntyy ja merialueisiin kohdistuu kasvavia käyttöpaineita kaikilla Suomen merialueilla. Merikuljetusten, ruoppausten ja muiden merellä toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia ja riskejä voi arvioida vain riittävän kattavaan taustatietoon perustuen. Vedenalaisen luonnon osalta taustatietoa on vielä kerätty liian vähän, jotta ihmistoiminnot voitaisiin suunnitella ja sijoittaa merelle ympäristön kannalta kestävästi. Tietoja tarvitaan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n direktiivien […]

Lue lisää

Suomenlahden rehevöitymiskehitys näyttää taittuneen

syys 11, 2011 No Comments

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalukset Aranda ja Muikku ovat palanneet elokuun tutkimusmatkoiltaan. Matkoilla tutkittiin Suomenlahden, varsinaisen Itämeren, eteläisen Saaristomeren ja Pohjanlahden rehevöitymistä, pohjien happitilannetta sekä pohjaeläinyhdyskunnissa tapahtuneita muutoksia. Pohjaeläinseurantaa Aranda toteutti kesäkuun matkallaan varsinaiselle Itämerelle. Nyt tehdyt tutkimusmatkat ovat osa SYKEn merikeskuksen Itämeren tilan pitkäaikaismuutostutkimusta ja ne palvelevat myös Itämeren maiden yhteistä HELCOM-seurantaa. Itämeren pääaltaalla happikatoalue on […]

Lue lisää

Suomalais-venäläinen tutkimusmatka

syys 11, 2011 No Comments

Itäisellä Suomenlahdella pehmeiden pohjien radioaktiivisuus on yhä tasolla, jolle se nousi pian Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen noin 25 vuotta sitten. Tämän totesivat suomalaiset ja venäläiset merentukijat yhteisellä tutkimusmatkallaan itäisellä Suomenlahdella elokuun alussa. ”Vaikka radioaktiivinen cesium puoliintuu, tulee valuma-alueelta ja ympäröiviltä pohjilta ilmeisesti edelleen cesiumia pehmeille pohjille. Niinpä pitoisuus ei ole laskenut”, toteaa SYKEn merentutkimusalus Arandalla tehtyä […]

Lue lisää

Neste Oil ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät levätutkimukseen liittyvän yhteistyön

syys 11, 2011 No Comments

Neste Oil on käynnistänyt levätutkimukseen liittyvän yhteistyön Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskuksen kanssa. Yhteistyö tukee Neste Oilin tavoitetta hyödyntää tulevaisuudessa leväöljyä uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineena. SYKEn kanssa tehtävässä tutkimuksessa testataan eri levälajien rasvantuottokykyä ja selvitetään, miten levien solunsisäisen öljyn laatua ja määrää pystytään optimoimaan kasvatusolosuhteilla. Kaksivuotinen tutkimusprojekti käynnistyi elokuussa 2011. SYKE merikeskuksessa planktonlevien käyttöä bioenergian lähteenä on […]

Lue lisää