Arkisto toukokuu, 2014

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengissa

touko 15, 2014 No Comments

Janakkalan Turengin ja Turengin sokeritehtaan pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Tutkimukset sijoittuvat Turengin keskustaajaman alueelle. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 21 ja jatkuvat painovoimamittauksilla syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2014.

Lue lisää

Vesilaitoksissa otetaan käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmä

touko 15, 2014 No Comments

Suomi on ottamassa käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmän, jonka keskeinen osa on talousvettä toimittavien vesilaitosten laatima kartoitus veden laatua uhkaavista vaaroista. Kartoitus kattaa talousveden koko tuotantoketjun veden muodostumisalueelta kuluttajien vesihanaan asti. 

Lue lisää

Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

touko 15, 2014 No Comments

Talvivaara on alkuvuoden ajan jatkanut käsiteltyjen jätevesien johtamista pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran päästöjen vaikutusalue ja alapuolisten vesien tila ovat pysyneet pääosin ennallaan vuoden 2013 loppuun verrattuna.

Lue lisää

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta puhdistusvelvoite Lahden kaupungille

touko 14, 2014 No Comments

Korkein hallinto-oikeus on antanut 12.5.2014 päätöksen, joka velvoittaa Lahden kaupungin puhdistamaan Sopenkorven teollisuusalueella osoitteessa Mestarinkatu 22 sijaitsevan kiinteistön arseenilla pilaantuneen maaperän.

Lue lisää

Tempaus puhtaamman Töölönlahden puolesta

touko 14, 2014 No Comments

Finlandia-talo ja muut Töölönlahden toimijat järjestävät talkoot jo kolmannen kerran Töölönlahden rantojen ja vesistön siistimiseksi. Tiistaina 20. toukokuuta kello 13-16.00 järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomiota Töölönlahden siisteyteen ja tehdä alueesta mahdollisimman miellyttävä kaikille käyttäjille.

Lue lisää