Arkisto toukokuu, 2015

Järvillä on iso merkitys ilmastonmuutoksessa

touko 29, 2015

Helsingin yliopistossa 5.6.2015 tarkastettavan Jouni Heiskasen väitöskirjan mukaan järvillä on suurempi rooli ilmastonmuutoksessa kuin aiemmin on luultu.

Uutiset Lue lisää

Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua tehostetaan 2,1 miljoonalla

touko 29, 2015

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman viidennessä hankehaussa päädyttiin suuntaamaan 2,1 miljoonaa euroa eri toimijoiden kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin. Lisäksi toimijat panostavat näihin hankkeisiinsa huomattavan määrän myös omia resurssejaan.

Uutiset Lue lisää

Jokien keväinen happamuustilanne poikkeuksellisen hyvä

touko 25, 2015

Suurten jokien happamuutta kuvaavat pH-arvot pysyivät pääosin 6,0 tuntumassa tai sen yläpuolella. Alle 6,0 pH:n arvoja havaittiin huhtikuun puolen välin tienoilla Lapuanjoella, Kyrönjoella, Närpiönjoella ja Perhonjoella sekä uudestaan toukokuun lopulla Lapuanjoella.

Uutiset Lue lisää

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä merkittäviä vesihuoltohankkeita

touko 22, 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana avustamassa kolmea isoa vesihuoltohanketta Pietarsaaren seudulla, Kokkolan seudulla sekä Närpiön ja Teuvan seudulla. Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio on 27,9 M€, josta valtion rahoitusosuus 6,5 M€.

Uutiset Lue lisää

VVY:n 50-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Mika Kuroselle

touko 22, 2015

Vesilaitosyhdistyksen 50 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Mika Kuroselle diplomityöstä ”Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa” Mika Kurosen diplomityössä tarkasteltiin energiatehokkuuden parantamista talousveden jakelussa, pääasiallisena kohdelaitoksena oli Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä.

Uutiset Lue lisää