Arkisto syyskuu, 2015

Merkittävä tutkimusrahoitus Pohjanlahden kestävään hyödyntämiseen

syys 24, 2015 No Comments

Ilmatieteen laitoksen koordinoima, Pohjanlahden kestävän hyödyntämisen mahdollisuuksia tutkiva SmartSea-hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta. Hankkeessa on mukana kahdeksan tutkimuslaitosta.

Lue lisää

Kemijärven säännöstelyn kehittämistä seurataan kyselytutkimuksella

syys 21, 2015 No Comments

Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seuraamiseksi on verkossa julkaistu kyselytutkimus, jossa selvitetään Kemijärven säännöstelyn kehittämiseen liittyvien aikaisempien säännöstelysuositusten toteutumista ja mahdollisia uusia toimenpiteitä.

Lue lisää

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia osaksi metsätaloutta

syys 21, 2015 No Comments

Valtakunnalliset metsätalouden vesiensuojelupäivät järjestetään Kolilla 22.–23.9. Päivien teemana on metsät ja pienvedet, ja niiden tavoitteena on edistää valtioneuvoston elokuussa hyväksymän pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian huomioon ottamista metsätaloudessa.

Lue lisää

Alavuden Saarijärven pinta lasketaan rantojen kunnostamiseksi

syys 16, 2015 No Comments

Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Saarijärven kunnostusta jatketaan laskemalla Saarijärven pinta selvästi normaalitasoa alemmas talveksi 2015-2016. Kyseessä on toinen talviaikainen lasku, sillä vedenpinta laskettiin väliaikaisesti talvella 2013-2014 Saarijärven padon uusimisen yhteydessä.

Lue lisää

Kittilän kaivoksella vuotanut puhdistettua prosessivettä

syys 16, 2015 No Comments

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on vuotanut puhdistettua prosessivettä rikastushiekka-altaan länsipuolella olevan huoltotien viereiseen ojaan rikastushiekka-altaan kaaripadon sisäpuolelta. Toimenpiteet vuotokohdan korjaamiseksi on aloitettu ja tehostettu ympäristötarkkailu on käynnistetty.

Lue lisää