Arkisto lokakuu, 2015

Toimenpiteet Kittilän kaivoksen allasvuodon hallitsemiseksi

loka 26, 2015 No Comments

Lapin ELY-keskus on antanut päätöksen Agnico Eagle Finland Oy:n poikkeustilanneilmoituksen johdosta. Päätöksessä on annettu määräykset välittömistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen kaivoksen rikastushiekka-altaan (NP3) kaaripadon sisäpuolisen selkeytysaltaan hallitsemattoman vuodon estämiseksi.

Lue lisää

HSY:n vesihuollon maksut nousevat keskimäärin 2,4 prosenttia

loka 21, 2015 No Comments

Nostolla kustannetaan ympäristöä turvaavia investointeja, kuten uutta jätevedenpuhdistamoa. Nosto korottaa veden käyttömaksua kahdeksalla sentillä/kuutio, mikä tarkoittaa keskiverto-omakotiasujalle noin yhden euron korotusta kuukaudessa.

Lue lisää

Itämeren kalastusmahdollisuudet ja ilmastoystävällinen maatalous ministerineuvoston asialistalla

loka 21, 2015 No Comments

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa torstaina 22. lokakuuta. Suomea kokouksessa edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Lue lisää

Hyytöpuomit paikoilleen Kymijoella

loka 21, 2015 No Comments

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä.

Lue lisää

Turun kaupungin vesiliikelaitokselle uusi asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen it-ratkaisu

loka 13, 2015 No Comments

Turun vesilaitos uudistaa asiakastiedon hallinnan ja laskutuksen tietojärjestelmänsä. It-alan yritys inPulse Works Oy toimittaa Turun kaupungin vesiliikelaitokselle nykyaikaisen vesihuollon asiakastietojärjestelmän.

Lue lisää