Arkisto joulukuu, 2015

Radar on luonnonvaratietoa etsivän ensimmäinen etappi

joulu 03, 2015 No Comments

Luonnonvarakeskuksen (Luke) laajojen ja pitkäaikaisten tutkimusaineistoiden kuvaukset on koottu uuteen verkkopalveluun Radariin. LifeData-hankkeen tuloksena perustetun palvelun on tarkoitus helpottaa luonnonvara-aiheista tehdyn tutkimuksen löytämistä.

Lue lisää

Suomenlahti on vähitellen elpymässä

joulu 03, 2015 No Comments

Levämäärät ja maalta tuleva fosforikuormitus ovat vähentyneet Suomenlahdella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Itämeren pääaltaalta työntyvät ravinteet sekä hapeton pohjanläheinen vesi kuitenkin hidastavat Suomenlahden toipumista pitkäaikaisesta kuormituksesta. Tämä käy ilmi Suomen, Viron ja Venäjän Suomenlahti-vuoden 2014 puitteissa tehdystä laajasta yhteisestä tutkimuksesta ja seurannasta.

Lue lisää

Uusi asetus: kunta valvoo vastedes talousveden radonpitoisuutta

joulu 03, 2015 No Comments

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus velvoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiset mittaamaan, valvomaan ja ilmoittamaan talousveden radonpitoisuudet. Jos talousveden radioaktiivisuus ylittää sallitut enimmäisarvot, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava siitä välittömästi Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Lue lisää