Ne­näin­nie­men puh­dis­ta­mo saa jätevedestä mikromuovin talteen tehokkaasti uudella kiekkosuodattimella

huhti 13, 2019

Mikromuovien eli polymeeripartikkelien esiintyminen ympäristössä herättää huolta. Muovia kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen kautta. Tuore Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty pro gradu – tutkimus osoitti, että Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jyväskylässä onnistuu poistamaan 99 prosenttia kotitalouksien ja teollisuuden jäteveden mikromuoveista.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamolla on käytössä vuonna 2018 valmistunut kiekkosuodatinkäsittely. Kiekkosuodattimien vaikutusta muovinpuhdistukseen ei ole aiemmin tutkittu laajasti.

”Tutkimustulos on linjassa aiempien suomalaisilla puhdistamoilla tehtyjen tutkimusten kanssa. Vuonna 2018 valmistuneen uuden kiekkosuodattimen osuus puhdistustehosta osoittautui huomattavaksi. Se monikymmenkertaisti puhdistustehon. Tutkimus antoi arvokasta lisänäkemystä edistyksellisempien jätevedenpuhdistusmenetelmien vaikutuksesta mikromuovien poistoon, sanoo tutkimuksen tehnyt Kalle Ryymin.

Yleisimmät näytteistä eristetyt muovilaadut olivat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyeteeni tereftalaatti (PET). Ne ovat yleisimpiä kaupasta löytyviä muovilaatuja. Mikromuovin polymeeripartikkelit olivat kooltaan 1 µm – 5 mm.

”Tässä työssä käytettiin uusimpia maailmalla kehitettyjä mikromuovien tutkimusmenetelmiä. Lisäksi avautui uusia yhteistyökuvioita ja jatkotutkimuksen aiheita, kuten mihin jätevedestä pidätetyt mikromuovit lopulta päätyvät”, iloitsee työn ohjaaja, tutkija, FT Pauliina Salmi bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Toiveissa verrata puhdistamojen ja liikenteen mikromuovikuormitusta

Nenäinniemen puhdistamo on Keski-Suomen suurin puhdistamo. Se käsittelee noin 160 000 asukkaan jätevedet sekä teollisuuden jätevesiä. Perinteisillä menetelmillä puhdistettu jätevesi suodatetaan Nenäinniemen puhdistamolla lisäksi tiheän, 10 mikrometriä silmäkooltaan olevan, kiekkomaisen suodattimen läpi ennen kuin vesi päästetään Päijänteeseen.

”Tutkimus sujui hyvin ja antoi myös meille uutta tietoa suodattimen toimivuudesta mikromuovien poistossa. Jatkotutkimukselle olisi aihetta esimerkiksi siinä, mistä ja miten paljon mikromuovia vesistöihin kertyy. Olisi mielenkiintoista verrata esimerkiksi liikenteen seurauksena vesistöihin päätyvän mikromuovin määrää verrattuna jätevedenpuhdistamojen kautta tulevaan mikromuovikuormitukseen”, sanoo toimitusjohtaja Petri Tuominen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:stä.

Tutkimuksen rahoitti Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy.

Linkki tutkimukseen Jyväskylän yliopiston JYX-julkaistuarkistoon:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904032054

 

 

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu