Arkisto joulukuu, 2021

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta!

joulu 23, 2021

Vesitalous-lehden toimitus kiittää lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2021!

Uutiset Lue lisää

Valtioneuvostolta päätökset hoitosuunnitelmista

joulu 17, 2021

Valtioneuvosto teki 16.12. päätökset merenhoitosuunnitelmasta sekä seitsemästä alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027. Niissä esitetään toimet, joiden avulla pyritään saavuttamaan meren ja vesien hyvä tila.

Uutiset Lue lisää

Suomen teollisuuden ja maatalouden päästöt ja jätetiedot julkaistu karttapalvelussa

joulu 17, 2021

Tietoa Suomen teollisuuden ja maatalouden suurimmista päästölähteistä ja jätesiirroista löytyy nyt julkisesta päästötietopalvelusta osoitteesta prtr.fi. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän karttapalvelun tarkoituksena on antaa tietoa ilma- ja vesipäästöistä ja jätteistä erilaisilla aluerajauksilla sekä parantaa kansalaisten, järjestöjen ja yritysten edellytyksiä osallistua ympäristöön vaikuttavaan päätöksentekoon.

Uutiset Lue lisää

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toteutusvaihe käynnistyy

joulu 17, 2021

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo on tehnyt päätöksen Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakan toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Uutiset Lue lisää

HSY:n vesihuollon toimialajohtajaksi diplomi-insinööri Mari Heinonen

joulu 17, 2021

Diplomi-insinööri Mari Heinonen on valittu HSY:n vesihuollon toimialajohtajan virkaan 17.1.2022 alkaen. Virassaan hän johtaa HSY:n suurinta toimialaa, joka toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Uutiset Lue lisää