Arandan talviseurantamatkalla selvitetään Itämeren tilan viimeaikaisia muutoksia

Merentutkimusalus Aranda on vuosittaisella talviseurantamatkallaan. Tammikuun 16. päivänä alkanut talviseurantamatka on edennyt Suomenlahdelta Perämerelle. Seurantamatka päättyy tammikuun lopussa.

Uutiset Lue lisää

Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2023 Kemira-palkinnon saajaksi.

Uutiset Lue lisää

Veden laadusta ja kulutuksesta saa jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset koskevat useaa eri lakia ja asetusta.

Uutiset Lue lisää

Sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuu vesistöihin saasteita arvioitua enemmän

Uuden tutkimustiedon mukaan hulevedet eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on arvioitu. Hulevedet sisältävät muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja (kloridia ja natriumia), kiintoainesta, öljyjä ja hiilivetyjä sekä mikromuoveja.

Uutiset Lue lisää

Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas ja auditointityökalu

Omaisuudenhallinta on halutun palvelutason tarjoamista omaisuuden elinkaarikustannukset ja omaisuuden tuottamat hyödyt optimoiden. Omaisuutta koskevan tiedon hankinta ja käsittely ovat oleellinen osa toimivaa omaisuudenhallintaa. Vuonna 2023 julkaistussa verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaassa tarkastellaan omaisuudenhallinnan menettelyjä käytännönläheisesti.

Uutiset Lue lisää