Author Archive

Puuston järeytyminen ja turpeen hajoaminen lisäävät ojitettujen soiden vesistöpäästöjä

syys 26, 2022

Metsäojitettujen soiden vesistöpäästöjen kasvun todennäköisenä syynä on soiden kuivuminen ja turpeen hajotuksen kasvu sitä mukaa, kun ojitettujen soiden puustot kasvavat ja niiden haihdunta kasvaa. Uuden tutkimuksen mukaan myös ojitetuilla soilla tyypillinen kaliumin niukkuus turpeessa saattaa lisätä ravinteiden huuhtoutumista.

Uutiset Lue lisää

Tornionjokilaaksossa alkaa Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke

syys 26, 2022

Tornionjoen sivujokien tilaa parannetaan uudessa EU:n rahoittamassa hankkeessa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin.

Uutiset Lue lisää

Uutta tietoa mikromuovien ja kemikaalien yhteisvaikutuksista maaperän eliöihin

syys 26, 2022

Mikromuovien ja kemikaalien yhteisvaikutukset maaperän eliöihin vaihtelevat paljon muun muassa mikromuovin laadun mukaan, kertoo uusi tutkimus.

Uutiset Lue lisää

Hiekkaharjun vanha vesitorni puretaan pala kerrallaan

syys 26, 2022

Alkuvuodesta käynnistyneessä Hiekkaharjun vanhan vesitornin purku-urakassa on urakoitsija saanut suojaustelineet pystyyn ja varsinainen tornin purku alkaa. Purku toteutetaan turvallisesti huomioiden tornin sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä.

Uutiset Lue lisää

Suomen ja Vietnamin vesijärjestöt jatkavat yhteistyötään

syys 15, 2022

Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Suomen vesifoorumi (FWF) allekirjoittivat uuden yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) Vietnamin vesilaitosyhdistyksen (VWSA) kanssa 12.9.2022 Kööpenhaminassa IWA:n maailmankongressin yhteydessä.

Uutiset Lue lisää