Author Archive

Itämeren rantavaltiot ja EU sopivat uusista toimista Itämeren suojelemiseksi

loka 24, 2021

Itämeren suojelusta vastaavien rantavaltioiden ministerit ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet päivitetyn Itämeren suojelun toimintaohjelman, Baltic Sea Action Planin. Itämeren rantavaltiot ja EU ovat toteuttaneet toimintaohjelmaa vuodesta 2007 alkaen. Toimintaohjelma sisältää yhteiset tavoitteet ja sovitut toimenpiteet vuoteen 2030 asti.

Uutiset Lue lisää

Huomionosoituksia vesihuoltoalalla

loka 14, 2021

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia.

Uutiset Lue lisää

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti heikossa tilassa

loka 14, 2021

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa, selviää uuteen paikkatietoaineistoon perustustuvista arvioista. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsämaiden mittavat ojitukset ja vuosikymmenten saatossa toteutetut perkaukset ja uomien suoristamiset. Suurin osa pienistä täysin luonnontilaisista virtavesistä löytyy maan pohjoisosasta.

Uutiset Lue lisää

Vapaaehtoisella sopimuksella kohti yhä tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta

loka 13, 2021

Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen, jolla pyritään vähentämään yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta.

Uutiset Lue lisää

Helsingin yliopisto osallistuu kansainväliseen Global Water Challenge -haasteeseen

loka 13, 2021

Helsingin yliopistosta tulee Global Water Challenge –haasteen kumppani lokakuussa 2021. Haasteen tavoitteena on houkutella pohjoismaiden ja Baltian maiden aloittelevia yrityksiä esittelemään ratkaisuja erilaisiin veteen liittyviin haasteisiin: tulviin, vesipulaan, veden saastumiseen sekä muihin veteen liittyviin ympäristökysymyksiin ympäri maailmaa.

Uutiset Lue lisää