Author Archive

Ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnoille

elo 23, 2021 No Comments

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta. Esityksellä on tarkoitus tarkistaa erityisesti ympäristöluvan muuttamista ja jätteenkäsittelyn vakuutta koskevaa sääntelyä. Lausuntoja voi antaa 17.9.2021 saakka. Ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella ympäristölupaa voidaan muuttaa tietyin edellytyksin. Säännöksen soveltaminen on korostunut vuodesta 2015 alkaen, kun ympäristölupien määräaikaisesta tarkistamisesta luovuttiin. Luvan muuttamista koskeva säännöksen soveltamisessa on huomattu […]

Lue lisää

Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021

elo 23, 2021 No Comments

Konferenssi järjestetään virtuaalisesti 28.9. – 1.10.2021, ja se sisältää kaikki hyvän pohjoismaisen jätevesikonferenssin elementit. Konferenssin ohjelma on julkaistu, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Konferenssissa tulee olemaan noin 200 esitystä viidestä eri teemasta, jotka ovat: 1. Climate challenges – mitigation and adaptation 2. Sewer systems – management, models and integrated approaches 3. Sustainable wastewater treatment and […]

Lue lisää

Ajankohtaista tietoa puhdistamolietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä

elo 23, 2021 No Comments

Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2019 ja 2020 on koottu tilasto. Selvitykseen sisällytettyjen käsittelylaitosten käsittelemän lietteen kokonaismäärä oli noin 135 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2019 ja 2020. Tästä määrästä lähes 90 % loppukäsiteltiin 25:ssa suurimmassa laitoksessa. Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 lähes 80 % lietteestä mädätettiin. ”Selvityksen […]

Lue lisää

VVY:n vesiasiain päälliköksi Paula Lindell

elo 16, 2021 No Comments

VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 30.6.2021 jätevesi- ja lieteasioista vastaavaksi vesiasiain päälliköksi DI Paula Lindellin. Paula työskenteli aiemmin ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) ja aloitti Vesilaitosyhdistyksen tehtävässään 9.8.2021 alkaen.

Lue lisää

Järvi-meriwiki 10 vuotta – löydä oma lähivetesi

elo 05, 2021 No Comments

Suomen järvien ja merialueiden oma verkkopalvelu, Järvi-meriwiki, on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi palvelun ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää some-kampanjan, jossa korostetaan vesistöjä ja niiden tärkeyttä. Kampanjan slogan ”Löydä oma lähivetesi” kehottaa tutustumaan omiin lähivesiin ja tätä kautta ohjaa Järvi-meriwikiin. Sieltä löytyy kattavasti tietoa vesistöistä, ja sinne jokainen voi myös lisätä omia havaintojaan. […]

Lue lisää