Vesitalous — 1990

tammi 01, 1990

Vesitalouden artikkelit vuonna 1990

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1990 1 Risto Järvinen ja Reijo Saunamäki: Metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten ylijäämälietteen käsittely

1990 1 Seppo Rekolainen ja Lea Kauppi: Maatalouden aiheuttama fosfori- ja typpikuorma vesistöihin

1990 1 Juhani Kettunen: Vesistöseurantakeskustelun argumentit – avoin kirje tohtori Pertti Heinoselle

1990 1 Kari Halme: Pintavedestä valmistetun talousveden laadun parantaminen tehostetulla käsittelyllä

1990 1 Reijo Oravainen ja K. Matti Lappalainen: Nitraatit vesien rehevöitymisessä ja parantamisessa

1990 1 Harri Jussila: Tilapäispäästöt, niiden valvonta, talteenotto ja hallinta sulfaattisellutehtaalla

1990 2 Aimo Maasilta: Energiakysymyksiä

1990 2 E. J. Lauttajärvi ja Tarja Karlsson: Hidassuodatuskokeilu Vaasan vesilaitoksella

1990 2 Pertti W. Lahermo ja Heikki Rainio: Suolat (NaCl) Suomen pohjavesissä

1990 2 Jouko Peltokangas ja Jorma Mäkelä: Pohjavesiesiintymien hydraulisten ominaisuuksien määrittämisestä pohjavesiselvitysten yhteydessä

1990 2 Olli Salo: Kokemuksia Neutrox-mikrokuplailmastimesta Jätevedenpuhdistamoiden tehostuksessa

1990 2 Pekka Virtaniemi: Vuotovesikartoitus Lahden viemäriverkostossa

1990 2 Pertti Seuna: Metsätalouden toimenpiteet hydrologisina vaikuttajina

1990 2 Marko Stenberg: Järvien kunnostusten vaikutus elohopean metylaatioon

1990 2 Raili Jokinen: Jätevesilietteen käyttö maataloudessa

1990 2 Matti Ojala: Verkostotiedostot

1990 2 Jussi Hooli ja Pertti Massa: Vesihuoltolaitosten arviointi tunnusluvuilla

1990 2 Heikki Kiuru ja Mikko Korhonen: Vesihuoltoalan järjestötoiminnan kehittäminen

1990 3 Leena Hiisvirta: Juomavesi, tutkijat ja tiedotusvälineet

1990 3 Martti Putkiranta: Yllättääkö säteilyvaara?

1990 3 Jaakko Mannio, Matti Verta ja Pasi Iivonen: Raskasmetallit latvajärvissä – laskeuman ja happamoitumisen merkitys

1990 3 Pirkko Kortelainen, Martin Forsius ja Jaakko Mannio: Tuhannen järven tutkimus; happamuus ilmasta vai maaperästä

1990 3 Ritva Holm ja Matti Valve: Typenpoistotutkimukset Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

1990 3 Risto Laukkanen ja Juhani Sibelius: Kemikaloinnin optimointi vesilaitosautomaatiossa

1990 3 Risto Laukkanen ja Mirja Laukkanen: Bioanturitekniikka tulevaisuuden prosessi-ilmastuksessa

1990 3 Juhani Kettunen ja Olli Varis: Korkeakoulualan kehitysyhteistyötä –vesiensuojelun kurssi Aasiassa

1990 3 Esko Laakso et al.: Maatalouden vesiensuojelu – vesistötutkimuspäivät Oulussa 3.-4.4.1990

1990 4 Jorma Salmi: Henkilöstön systemaattisen kehittämisen tarvetta vesi- ja viemärilaitoksissa

1990 4 Antti Jokela: Vesihuollon tavoitteet lähivuosikymmeninä

1990 4 Eero Koivukoski: Vesi- ja viemärilaitosten organisaatioiden kehittäminen

1990 4 Kirsti Lahti ja Leena Hiisvirta: Talousveden laatuvaatimusten uudistaminen

1990 4 Kurt Hemnell: Maatalouden ympäristönsuojeluohjelman yhtymäkohdat vesihuoltoon

1990 4 Juhani Puolanne: Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

1990 4 Tapani Suomela: Pohjaveden laatu ja sitä vaarantavat tekijät

1990 4 Kirsi-Marja Piikki: Kuluttajansuoja ja tuotevastuu

1990 4 Timo Markkanen: Vedenkäsittelyn tehostaminen

1990 4 Matti Ojala: Verkostot osana muun kunnallistekniikan saneerausta

1990 4 Pertti W. Lahermo ja Risto Juntunen: Raskasmetallit pohjavedessä

1990 4 Harri Seppänen: Mikrobien leviäminen aerosolien mukana

1990 4 Petri Juhola ja Tapio Katko: Vesiyhtymien kehitys Suomessa

1990 4 Kari Rantakokko: Matemaattisesta virtausmallista ja sen käytöstä Lapuanjoen vesistösuunnittelussa

1990 4 Pasi Lehmusluoto ja Badruddin Mahbub: Indonesian vesivarojen laadun seurantatoiminta – esimerkki kehitysmaan omasta aktiivisuudesta

1990 5 Harald-Adam Velner: Itämeren suojelu on tavoitteemme

1990 5 Juha Kämäri ja Martin Forsius: Vesistöjen pitkän aikavälin happamoitumisen mallintaminen

1990 5 Pekka J. Vuorinen, Maja Vuorinen ja Seppo Peuranen Happamuuden ja alumiinin vaikutukset kaloihin

1990 5 Tiina Kiviranta ja Ari Järvinen: Perusteita alumiinista – alkuaineesta Alzheimeriin

1990 5 Hannes Kulmala: Vesi- ja viemärilaitosten varautuminen poikkeusolojen vesihuoltoon

1990 5 Risto Laukkanen ja Jorma Pursiainen: Asiantuntijajärjestelmät jäteveden puhdistamoiden tehostamisessa

1990 5 Teija Uusluoto ja Peter Backlund: Mutageenisuus ja orgaaniset kloori-yhdisteet desinfioidussa humusvedessä

1990 5 Pekka Sorensen: Kuivakäymälä- Jätteenpoistojärjestelmä kerrostaloihin

1990 5 Pasi Lehmusluoto: Balin tuhatvuotisen riisinviljelykäytännön kehittäminen – ihminen ja luonto vastakkain

1990 5 Erik Erling: Vesihuoltoala tutkaili profiiliaan

1990 5 Seppo J. Saari: Puhe eroavalle pääjohtajalle

1990 6 Simo Jaatinen: Vesihuollon vuosikymmenen merkitys

1990 6 Alexander H. Rotival: The Decade in Retrospect and Future Work within the UN

1990 6 Ilkka Ristimäki: Vesihuollon osuus Suomen kehitysyhteistyössä

1990 6 Matti Viitasaari: Kokemuksia vesihuollon kehitysyhteistyöstä

1990 6 Paul J. Mkanga: Experiences of the Water and Sanitation Decade in Tanzania as a Developing Country,1981-90

1990 6 Simo Jaatinen: Vesihuollon vuosikymmenen kotimaiset saavutukset ja tulevaisuuden suuntaviivat

1990 6 Timo Lehtinen: Terveellinen vesi

1990 6 Esko Malkki: Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen

1990 6 Heikki Kiuru: Vesilaitosten toimenpiteet vedenlaadun turvaamiseksi

1990 6 Tuomas Kuokkanen: Kansainvälisistä luonnon- ja ympäristönsuojelusopimuksista

1990 6 Vesihuoltolaitokset vuonna 1989

Kommentointi on suljettu