Vesitalous — 1991

tammi 01, 1991

Vuoden 1991 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1991 1 Jussi Hooli: Kuinka ympäristönsuojeluteknologian opetusta olisi kehitettävä

1991 1 Matti Valve: Alkalointikemikaalit nitrifikaatiossa

1991 1 Heikki Kiuru: Typenpoisto suurella biomassakonsentraatiolla toimivassa aktiivilietelaitoksessa

1991 1 Risto Laukkanen ja Suvi Niini: Käsite-mallit ja riskianalyysi vesi- ja ympäristöhankkeiden kehittämisessä

1991 1 Tuija Kinnunen-Härmälä: Taajuusmuuttaja säästää energiaa ja takaa tyytyväiset asiakkaat vesilaitoksissa

1991 1 Bertel Vehvilainen ja Jari Lohvansuu: Ilmastonmuutoksen vaikutus virtaamiin ja lumioloihin Suomessa – vesistömalleilla tehty arvio

1991 1 Sonja Lundsten, Pertti Sevola ja Seppo Rekolainen: Tulvan vaikutus ravinnehuuhtoutumiin pelloilta Kyrönjoella

1991 1 Antti Hepojoki ja Jorma Rytkönen: Japanin symposiumista suuntaviivoja kalatiesuunnitteluun

1991 1 Pasi Lehmusluoto: Kehitysmaiden maaseudun vesihuolto ja kansan terveys

1991 1 Harri Mattila: Ulkoasiainministeriin vesihuolto- ja sanitaatioalan kehitysyhteistyön periaateohjelma valmistui

1991 2 Erkki Vuori, Kimmo Himberg, Matti Waris ja Kauko Niinivaara: Sinilevätoksiinien poistaminen juomavedestä pienten vesimäärien puhdistamiseen tarkoitetuilla laitteilla

1991 2 Matti Ettala, Juhani Koskela ja Asta Kiesilä: Kloorifenolipitoisten pohjavesien käsittely biologisella asumajätevedenpuhdistamolla

1991 2 Pertti Lahermo: Purovesitutkimus Suomen ja Norjan Pohjoiskalotin alueilla

1991 2 Risto Laukkanen, Laura Saijonmaa ja Suvi Niini: Pohjavesimallitus päätöksenteon pohjana. – Osa I mallin kalibrointi

1991 2 Risto Laukkanen, Laura Saijonmaa ja Suvi Niini: Pohjavesimallitus päätöksenteon pohjana. – Osa II toiminnalliset tarkastelut

1991 2 Annina Mattsson ja Martti Salmi: Aerogeofysikaalisten mittausten käyttö pohjavesitutkimuksessa

1991 2 Tuomo Karvonen ja Heikki Aarrevaara: Säätösalaojituksestako apu maatalouden ravinnepäästöihin

1991 2 Juhani Kettunen: Vesistöseurannat ja päätöksenteko

1991 2 Matti Iikkanen ja Riitta Lindqvist: CAD helpottaa suunnittelua Viikinmäen jättiprojektissa

1991 2 Leena Hiisvirta Talousveden laatu ja käsittely Hollannissa

1991 3 Pertti Lahermo, Markku Tenhola, Maija Ilmasti ja Pauli Väänänen Pienvesistöjen ympäristögeokemialliseen kartoitushankkeeseen liittyvä esitutkimus välillä Vaasa-Ilomantsi

1991 3 Matti Panu: Isojoen kunnan viemäriverkoston saneerauksen vaikutus puhdistustulokseen

1991 3 Pasi Lehmusluoto: Näkymiä kehitysmaiden vesihuollosta

1991 3 Seppo Räisänen: Korkeimman oikeuden ja korkeimman Hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä vesiasioissa

1991 3 Jukka Matinvesi: Orgaaniset aineet kertovat järven pohjasedimentin tilan

1991 3 Kalle Noukka: Valkaistun sellun tulevaisuus vesiensuojelun kannalta

1991 3 Raija Wecksell: Juurakkopuhdistamo – ratkaisu haja-asutusalueiden jätevesiongelmiin ja kaatopaikkojen suotovesille

1991 3 Yrjö Maaninen: Merenrannikon tulvahaitat rakennetuilla alueilla

1991 3 Jukka Palko ja Esko Lakso: Maankuivatuksista aiheutuvien happamuushaittojen hoito Pohjanlahden rannikolla

1991 3 Tuomo Ylinärä: Vedennopeuden mittaaminen kalatiessä

1991 3 Kalle Rajantie: Käytännöllisiä kastelumenetelmiä kehitysmaiden tarpeisiin

1991 3 Anneli Skrökki: Mitä vesianalyysit kertovat?

1991 4 Kaj Bärlund: Vesihuolto osana ympäristönsuojelua

1991 4 Leena Hiisvirta: Suomalainen vesi kansainvälisessä vertailussa

1991 4 Tapani Suomela: Pohjavesien suojelun nykytilanne ja lähitulevaisuuden tavoitteet

1991 4 Jorma Pääkkönen: Vesilaitoksen vedenlaadun valvonta

1991 4 Leena Saviranta: Jäteveden käsittelyvaatimukset 1990-luvulla

1991 4 Antti Soikkeli: Kommenttipuheenvuoro edelliseen

1991 4 Lauri Pölkki: Taloudelliset keinot maatalouden vesiensuojelussa

1991 4 Rainer Lindberg: Vesi- ja viemärilaitosalan yhteistoiminnan kehittäminen pääkaupunkiseudulla

1991 4 Tapio Katko: Vesihuoltoyhtymien tulevaisuuden näkymät

1991 4 Vivi-Ann Långvik: Klooridesinfioidun juomaveden mutageenisuuden muodostumisesta

1991 4 Anneli Skrökki: Talousveden syövyttävyys

1991 5 K. Matti Lappalainen: Sisävesistöjen typenpoiston tarve – miljardiluokan musta aukko?

1991 5 Pirkko Valpasvuo-Jaatinen: Maatalouden vesiensuojelutavoitteiden toteutuminen – totta vai toivetta?

1991 5 Jussi Meriluoto: Sinileväongelmat ja niiden torjunta

1991 5 Matti Saura: Metsiinlannoituksen vesistövaikutuksista

1991 5 Reijo Solantie: Vieläkin purovesien ominaisuuksista

1991 5 Heikki Kiuru: Vesijohtoveden laatu Suomessa sekä sitä koskevat vaatimukset ja tavoitteet

1991 5 Harri Seppänen: Vesihygienia ja desinfektio

1991 5 Kirsti Lahti: Vesiepidemiat Suomessa vuosina 1980-1990

1991 5 Anneli Skrökki: Kaivoveden tutkiminen

1991 5 Matti Ojala: Verkostotietojen hallinta ja hyväksikäyttö vv-laitoksilla

1991 6 Harri Seppänen: Pohjaveden likaantuminen ja suojelu Euroopassa

1991 6 Terttu Vartiainen, Hannu Komulainen, Sirkka-Liisa Vaittinen, Jorma Mäki-Paakkanen ja Jouko Tuomisto: Talousveden mutageenisuus, MX ajankohtaisia tutkimustuloksia

1991 6 Pasi Lehmusluoto: Vedenottopaikkojen ja talousvesien mikrobiologisen laadun vertailu hygieenisten tapojen osoittajako?

1991 6 Jorma Myry: Vesilaitoksen mahdollisuudet poistaa levien aiheuttamat maku- ja hajuhaitat

1991 6 Anneli Skrökki: Kaivon kunnostaminen

1991 6 Pentti Saukkonen: Matemaattinen malli veden laatuluokituksen määrittämiseen Etelä-Saimaalla

1991 6 Raimo Ihme: Pintavalutuskenttä puhdistaa turvetuotantoalueiden valumavesiä

1991 6 Lauri Eskelinen: Myllyt pyörimään

1991 6 Eero Kajosaari: Koskenperkauksesta ympäristönsuojeluun

Kommentointi on suljettu