Vesitalous — 1996

tammi 01, 1996

Vuoden 1996 artikkelit

Vuosi Nro Kirjoittaja(t) Aihe

1996 1 Matti HepoIa Vesiasioiden uudistetut korkosäännökset

1996 1 Eila Salomaa Asta Reinikainen Jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen huomioonotto elinkaarianalyysissä

1996 1 Heli Törttö Muistetaanko ympäristö ottaa huomioon maakuntien kehittämisessä

1996 1 Mia Lehto Markku Pelkonen Nurmijärven mallikaatopaikan poistovedet ja niiden käsittely

1996 1 Matti Ettala Esko Rossi Kaatopaikan sisäinen vesi

1996 1 Riitta Komula Anne Laine Kalateitä ja rantasuojauksia – matkakuvia Kanadasta

1996 1 Björn Klöve Kommentti Oulun yliopiston tutkijoiden Vesitalous-lehden 5/95 artikkeliin

1996 2 Jorma Niemi Maarit Niemi Väinö Malin Marja-Liisa Poikolainen Suomen jokien ja järvien hygieeninen laatu 1963-1993

1996 2 Risto Juntunen Birgitta Backman Uraani ja radon pohjavedessä

1996 2 Matti Ettala Kati Vaajasaari Jukka Ahtiainen Esko Rossi Sammutusvaahdotteiden riski vesistöille

1996 2 Mika Kurkilahti Jukka Ruuhijärvi Ryhtiä koeverkkokalastukseen oikealla suunnittelulla

1996 2 Terhi Moilanen Tapio Katko Vedenkäsittelyn kehitys Suomessa

1996 2 Jyrki Ropelinen Vesitekniikan opetus- ja tutkimusmahdollisuudet Oulussa paranevat – rakentamistekniikan osaston tutkimushallit valmistuvat

1996 2 Matti Heino Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden asiakirjat

1996 2 Hannu Sorvanne Pumppujen lukumäärä viemärivesipumppaamoissa

1996 2 Pentti Erkola Pieni katsaus menneeseen

1996 3 Arto Hirvonen Ensimmäinen laskeutusallasseminaari Köyliössä

1996 3 Arto Hirvonen Harri Helminen Veli-Pekka Salonen Laskeutusallas pelto- ojien fosfori- ja kiintoaineskuormituksen vähentäjänä – tutkimustulokset Köyliöstä

1996 3 Maarit Puumala Näinkin voi valumavesiä käsitellä

1996 3 Pekka Kansanen Mauri Pekkarinen Tuusulanjärven sisäinen kuormitus ja mahdollisuudet pilaantuneen sedimentin kunnostamiseen

1996 3 Kari Jääskeläinen Mauri Pekkarinen Sedimentin savipeiton vaikutus veden laatuun ja sisäiseen kuormitukseen – Tuusulanjärven allaskoe

1996 3 Harri Sommarlund Jari Männynsalo Savipeiton ja kemikaloinnin vaikutukset fosforin vapautumiseen Tuusulanjärven sedimentistä laboratoriokokeissa

1996 3 Juha Laasonen Patomurtuma-aallon 2-dimensionaalinen numeerinen mallitus

1996 3 Juha Hiltula Esko Takso Maasuodattimen toimivuus Suomessa – haja-asutusalueiden jätevesien uudet käsittelymenetelmät

1996 3 Niina Laitinen Antero Luonsi Keraamikalvosuodatus kaivoveden arseenin poistossa – case study

1996 3 Pauli Isteri Hapetushoidolla voidaan kunnostaa ja pitää kunnossa sekä syviä että matalia järviä

1996 3 Pasi Lehmusluoto Indonesian vaaralliset järvet

1996 4 Kari Ratinen Avauspuheenvuoro Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä

1996 4 Veli-Matti Tiainen Ehdotuksia vesiensuojelun tavoitteiksi vuoteen 2005

1996 4 Pekka Jalkanen Kuntatekniikka 2010-luvulle

1996 4 Heikki Kiuru Vesi- ja viemärilaitokset vuosituhannen vaihtuessa

1996 4 Hannu Komulainen Juomavesi ja terveys – juomaveden terveysriskit Suomessa

1996 4 Jorma Paakkanen Verkostoveden laadun muutokset

1996 4 Juhani Tengvall Huoneistokohtainen vedenmittaus pakolliseksiko?

1996 4 Saila Kallioinen Kaksivesijärjestelmä – huomisen todellisuuttako.!?

1996 4 Leena Hiisvirta Todennäköisimmät juomaveden terveysriskit Suomessa

1996 4 Ari Jolma Skenaarioanalyysi ja osallistuva päätöksenteko tavoitteena vesistöjen säännöstelyssä

1996 4 Riitta Kamula Insinöörit ja biologit yhdessä Ecohydraulics 2000 – symposiossa

1996 4 Paavo Seppänen Elämäntehtävänä järvien ilmastus

1996 5 Jussi Lehtonen Tapio Katko Vesihuollon yritystoiminnan kehitys Suomessa

1996 5 Juha Järvelä Pertti Vakkilainen Luonnonmukaisuus keskieurooppalaisessa vesirakentamisessa

1996 5 Petri Ekholm Jari Koskiaho Ravinnepitoisuuden ja virtaaman kehitys maatalouden kuormittamassa joessa

1996 5 Susanna Airiola Esko Lakso Kaatopaikkakaasun muodostuminen Pohjois- Suomen kaatopaikoilla – vaikutukset hoito- la sulkemistoimenpiteisiin

1996 5 Martti Pulli Epävakaat virtaustilanteet – Virttaa-Littoinen syöttövesijohto

1996 5 Kare Päätalo Lietteen jäädyttäminen – edullinen ja tehokas kuivausmenetelmä

1996 5 Jyrki Ropelinen Raimo Ihme Kymmenes kansainvälinen turvealan kongressi Bremenissä

1996 6 Mikko Korhonen 40 vuotta vesihuoltoalan järjestö- ja palvelutoimintaa

1996 6 Reijo Solantie Maankäytön ja väestön elinkeinojen sekä ilmaston vaikutus hydrologiaan Uudellamaalla

1996 6 Heikki Komulainen Tuomo Karvonen Haitallisten polttoaineyhdisteiden käyttäytyminen ja kulkeutuminen maassa ja pohjavedessä Osa 1: Diffuusion ja absorption vaikutukset

1996 6 Jyrki Tenhunen Jyri Seppä Turun seudun vedenhankinta – parhaan vaihtoehdon hakeminen päätösanalyysilla

1996 6 Jorma Niemi Maarit Niemi Vainö Malin Porvoonjoen hygieeninen laatu

1996 6 Esa Lukinmaa Jorma Sallanko Haja-asutusalueiden asumajätevesien käsittely

1996 6 Juha Laasonen Kalojen vaellus ja kalatiet

1996 6 Teemu Kokkonen Stuttgartissa suurhalli apuna maaperän kunnostustutkimuksessa

1996 6 Pasi Lehmusluoto Lämpötila, kerrostuneisuus ja sekoittuminen Indonesian moninaisissa trooppisissa järvissä

Kommentointi on suljettu