Vesitalous — 2/2000

maalis 31, 2000

Vesitalous 2/2000 artikkeliluettelo

Matti Viitasaari: Koulutustarve Suomen ja lähialueiden vesien konkreettiseksi suojelemiseksi

Unto Tanttu: Asuntomessut pohjaveden päällä

Tapio S. Katko: Vesi- ja viemärilaitostoiminnan käynnistyminen Suomessa

Heikki Kiuru: Asumisjäteveden biologisen ravinteidenpoiston toteuttaminen Suomen oloissa – HUT/Savonlinna-prosessi UCT-prosessin haastajana

Juha Karjalainen ja Timo Marjomäki: Kalastustiedustelut kalansaalis- ja kalastustietojen keräämismenetelmänä – kolmen erilaisen otantakehikon vertailu

Jouni Lehtoranta ja Jukka Mattila: Sisäinen ravinnekuormitus Loviisan Hästholmsfjärdenillä

Satu Antola: Pohjaveden alkalointi kalsiittisella kalkkikivellä. Osa 2: Kenttäkokeet

Jan Gustafsson: Ultrasuodatuksen soveltuminen raudan ja mangaanin erottamiseen pohjavedestä

Jorma Pursiainen: Vesihuoltolaitosten prosessinohjaus: määrittely ja toteutus

Juha Järvelä: Katsaus virtavesi- ja kosteikkoympäristön suojeluun ja kunnostamiseen USA:ssa

Sari Antikainen: Suomen pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä

Outi Perähuhta: Vettä ja vesipulaa Limassa

Kommentointi on suljettu