Vesitalous — 4/2000

elo 30, 2000

Vesitalous 4/2000 artikkeliluettelo

Kaksi vesihuollon vaikuttajaa on poissa

Kari Ratinen: Avauspuheenvuoro Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä Lappeenrannassa 24.-25.5.2000

Kai Kaatra: Vesihuoltolainsäädäntöä uudistetaan

Jukka Meriluoto: Juomaveden epidemiariskin hallinta

Jarmo Sallanko ja Jyrki Palomäki: Kalkkikivisuodatus pohjavesien raudanpoistossa

Anne Lindberg ja Jorma Pääkkönen: Flotaatioaltaiden toiminnan tutkiminen vedenalaisella videokuvauksella ja virtausmallinnuksella

Ismo Lindfors: Porin keskustan pohjavesialueen riskien kartoitusprojekti

Mikko Kotro ja Markku Pelkonen: Kaatopaikkaveden biologinen käsittely – kokemuksia laitosmittakaavasta Nurmijärvellä

Jari Koivunen: Salmonellat jätevedenpuhdistusprosessissa

Heikki Kiuru: Vesien suojelun toimenpideohjelma vuoteen 2005 – vaikutus asumisjätevesien puhdistukseen

Minna Nurminen: Opiskelijoiden kokemuksia ulkomailta

Kommentointi on suljettu