Vesitalous — 6/2000

marras 30, 2000

Vesitalous 6/2000 artikkeliluettelo

Hanna Virta ja Veli Hyvärinen: Harvinaiset tulvat Suomessa

Marja-Liisa Räisänen ja Maria Nikkarinen: Happamoitumisen seurausvaikutukset peltojen ravinnetilaan ja vesien laatuun mustaliuskekallioperäalueilla 

Pekka Hänninen, Petri Lintinen, Sirkka Lojander ja Raimo Sutinen: Suomen maaperän vedenjohtavuus

Harald-Adam Welner, Mare Pärnapuu ja Tiina Kark: Vesivoiman käyttömahdollisuudet Virossa

Taina Hammar ja Seija Salonen: Jätevedenpuhdistamolla suoritettavan nitrifikaation hyöty vesistön kannalta – esimerkkinä Kallavesi

Eero Teerikangas: Flotaatiolla lisää ohjattavuutta vedenpuhdistukseen

Sari Luostarinen, Juha Einola, Esa Salminen ja Jukka Rintala: Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolietteen ja syntypaikkalajitellun biojätteen anaerobinen yhteiskäsittely 

Mia Svartström ja Tore Lindholm: Miljöeffekter av passagerarfartyg i skärgården utanför Långnäs hamn på Åland

 

Kommentointi on suljettu