6/2010 — Saneeraukset ja kunnossapito

joulu 03, 2010

Maamme vesihuolto-omaisuuden nykyisen saneeraustason riittämättömyydestä ollaan alalla liikuttavan yksimielisiä: esimerkiksi verkostojen todellinen saneeraustarve on arviolta 2-3-kertainen nykytasoon nähden. Sanoista tekoihin on kuitenkin pitkä matka. Teemanumero pyrkii kartoittamaan kehityksen esteitä ja löytämään niihin ratkaisuja.

Lue lisää

5/2010 — Pohjavedet

loka 01, 2010

Vesitalous -lehden numerossa  5/2010  käsitellään tulevaisuuden vedenhankintamahdollisuuksia pohjavettä ja tekopohjavettä huomioiden arviot tulevasta ilmastonmuutoksesta. Teemanumerossa esitellään Suomessa meneillään olevia tekopohjaveteen liittyviä tutkimushankkeita ja käyttökokemuksia imeytyskaivojen käytöstä tekopohjavesilaitoksella.

Lue lisää

4/2010 — Mikropollutantit

syys 09, 2010

Mikropollutanteilla tarkoitetaan jätevedessä tai talousvedessä pieninä pitoisuuksina esiintyviä biologisesti aktiivisia vieraita aineita. Yhdisteet voivat olla luontoperäisiä tai ihmisen toiminnan tuloksena syntyneitä. Orgaanisia mikropollutantteja ovat mm. levätoksiinit, torjunta-ainejäämät, hygieniatuotteet, lääkkeet ja huumeet sekä kloorauksen sivutuotteet.

Lue lisää

3/2010 — Vesihuolto

touko 10, 2010

Lehdessä julkaistaan Vaasassa 2.-3.6.2010 järjestettävien 54. valtakunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Vesitalous 3 jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2010 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2010 — Kaivostoiminnan vesiensuojelu

maalis 06, 2010

Suomessa on viime vuosina avattu pitkän hiljaiselon jälkeen uusia, mittavia kaivoshankkeita. Kaivosten ympäristönsuojelulle asetetaan tiukat vaatimukset ja seurantavelvoitteet. Toiminta on luonteeltaan sellaista, että laaja-alaisissa YVA –selvityksissä ja ympäristöluvissa käsitellään vaikutuksia sekä paikallisesti että alueellisesti.

Lue lisää

1/2010 — Vesitalous-lehti 50 vuotta

tammi 30, 2010

Ensimmäinen Vesitalous ilmestyi tasan 50 vuotta sitten. Mitä olemme näiden vuosikymmenten aikana oppineet? Mitkä ovat tulevaisuuden keskeiset haasteet Suomessa ja maailmanlaajuisesti? Mitä Arkimedes ajattelisi, kun hän perehtyisi nykyisiin ilmastomalleihin ja vesisektorilla työskentelevien ajatusmaailmaan?  

Lue lisää