6/2011 — Hulevedet

joulu 02, 2011

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos sekä lisääntynyt tietämys kaupunkialueiden vedenkierron häiriötilanteista ovat nostaneet hulevedet lyhyessä ajassa yhdeksi ajankohtaisimmista teemoista kestävän kaupunkiympäristön luomiseksi. Hulevesien hallintamenetelmien uudistamista hidastavat kuitenkin vähäinen tutkimustieto ja toistaiseksi harvinaiset käytännön esimerkit Suomessa toteutetuista hulevesien hallinnan esimerkkikohteista.

Lue lisää

5/2011 — Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

loka 14, 2011

Vesihuoltolaitosten hallintoon ja talouteen kuuluu mm. päätöksenteko, omistusjärjestelyt, asiakassuhteet, sopimukset, hinnoittelu ja talouden seuranta. Vireillä on parhaillaan sellaisia lainsäädännön muutoksia ja hankkeita, joiden toteutuminen vaikuttaa niihin merkittävästi.

Lue lisää

4/2011 — Energia ja vesi

syys 02, 2011

Vesi ja energia ovat vanhastaan kulkeneet käsi kädessä montaa eri polkua. Nämä molemmat ovat nykyisin suuria globaaleja haasteita, ja niihin liittyvät haasteet ja kysymykset kuuluvat ihmiskunnan suurimpiin.

Lue lisää

3/2011 — Vesihuolto

touko 13, 2011

Vesitalous -lehden numerossa 3/2011  julkaistaan Turussa 18.‑19.5.2011 järjestettävien 55. valtakunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Vesitalous 3/2011 jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2011 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2011 — Kaavoitus ja maankäyttö

maalis 25, 2011

Vesitaloudella ja maankäytön suunnittelulla on useita liittymäkohtia. Lehden aihepiireinä ovat mm. hulevesien hallinta, tulvariskit, selvitykset ja vaikutusten arviointi sekä asutuksen vesihuolto ja niiden yhteydet maankäytön suunnitteluun.

Lue lisää

1/2011 — Jätevesilietteen mädätys ja biokaasulaitokset

helmi 04, 2011

Useita uusia biokaasulaitoksia on viime vuosina rakennettu eri puolille maatamme ja lukuisa on suunnitteilla. Puhdistamoiden yhteydessä toimivat laitokset taas ovat monin paikoin jo elinkaarensa siinä vaiheessa, että niitä on tarve saneerata.

Lue lisää