6/2012 — Talousveden laatu

joulu 07, 2012

Talousvesi on yhteiskunnan toimivuuden perusta. Talousveteen kohdistuvien riskien arviointi ja hallinta ovat tulossa pakollisiksi kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädännön pohjaksi on valittu WHO:n Water Safety Plan -lähestymistapa. Lehdessä esitellään talousveden laadun varmistamiseen liittyviä kysymyksiä. Teema-artikkelit perustuvat Suomen vesiyhdistyksen vedenlaatujaoksen seminaarin esitelmiin.

Lue lisää

5/2012 — Vesiensuojelu

loka 19, 2012

Suomessa on tehty pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä 1970-luvulta lähtien. Paljon tuloksia on saavutettu, mutta moni ongelma on vielä ratkaisematta. Rehevöityminen pitää saada hallintaan, haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä pitää vähentää, vesistöjä pitää kunnostaa, ilmastomuutokseen pitää varautua sekä luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut tulee turvata. Numerossa tarkastellaan, mitä vesiensuojelussa tulisi tehdä, jotta pinta- ja pohjavesien tila saadaan hyväksi.

Lue lisää

4/2012 — Maa- ja metsätalous

syys 07, 2012

Metsistä ja pelloilta tuleva kuormitus sekoittuu vesistöissä ja lähdealueiden erottaminen toisistaan on vaikeaa. Miten hajakuormituksen merkittävimmät lähdealueet voitaisiin paikantaa ja miten kokonaisvaltainen kuormituksen arviointi voi edistää vesiensuojelua? Millaisiin mittasuhteisiin maa- ja metsätaloudesta aiheutuva kuormitus asettuu taustakuormituksen suhteen?  Lue lehti

Lue lisää

3/2012 — Vesihuolto

touko 11, 2012

Lehdessä julkaistaan Oulussa 23.–24.5.2012 järjestettävien 56. valtakunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Vesitalous 3/2012 jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2012 -päivien osallistujille. Lehden sisällysluettelo Lue lehti

Lue lisää

2/2012 — Routa

maalis 23, 2012

Routa on riesa vesihuollolle, putkirikkojen sesonki ajoittuu kylmään vuodenaikaan. Roudasta on myös hyötyä joillakin yhteiskunnan sektoreilla. Miten Suomen routaoloja seurataan, mitä uutta routatutkimus kertoo?

Lue lisää

1/2012 — Vesiosaamisen vienti

helmi 03, 2012

Suomalainen vesiosaaminen on korkeatasoista ja meillä on paljon erityisosaamista. Osaamisen vientipotentiaalin hyödyntämiseksi on viime vuosina mm. perustettu Finnish Water Forum ja Tekesin Vesi-ohjelma. Teemanumerossa esitellään yritysten ja tutkimuslaitosten kansainvälisiä hankkeita:

Lue lisää