6/2014 — Vesistöjen orgaaniset aineet

joulu 12, 2014

Pintavesien orgaanisen aineksen pitoisuus on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi Suomessa ja Skandinaviassa. Tämä edellyttää etenkin pintavettä raakavetenä käyttäviltä vesilaitoksilta toimenpiteitä vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Teemanumerossa perehdytään pintavesien orgaaniseen ainekseen ja sen pitoisuuden kasvun mahdollisiin syihin sekä esitellään ratkaisuja orgaanisen aineksen poiston tehostamiseksi vedenkäsittelyssä. Lue lehti  

Lue lisää

5/2014 — Kaivostoiminnan vesiensuojelu

loka 24, 2014

Suomeen perustetut kaivokset ja niiden ympäristönsuojelu on uusi haaste, johon eri toimijoiden on tartuttava kaivosten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Onko realistista toivoa, että kaivoksia voidaan perustaa siten, että lähiympäristö ja alapuolinen vesistö ei vahingoitu? Miten kaivokset saadaan ympäristöystävälliseksi? Mikä on kaivosten vaikutus ympäristöön ja vesien tilaan? Teemanumero käsittelee kaivosten vesitasetta, vesipäästöjä sekä menetelmiä ympäristöhaittojen arviointiin ja […]

Lue lisää

4/2014 — Suomen lähteet

syys 19, 2014

Suomessa on yli 22 000 peruskartoille merkittyä lähdettä. Niistä vain vajaa kymmenen prosenttia on enää luonnontilaisia. Mikä on Suomen lähteitä muuttanut, millainen on niiden nykytila ja tulevaisuus? Miten niitä tulee suojella? Mikä on ollut niiden merkitys vesihuollossa eri aikoina? Entäpä estetiikka ja kulttuuriarvot?

Lue lisää

3/2014 — Vesihuolto

touko 21, 2014

Lehdessä julkaistaan artikkeleina Helsingissä 3.-4.6.2014 järjestettävien 58. valtakunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2014 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2014 — Verkostojen saneeraus

maalis 13, 2014

Maan alla piilossa oleviin vesihuoltoverkostoihin on sidottu menneinä vuosina huomattava omaisuusmassa. Miten pidämme huolta tästä omaisuudesta ja millaisena sen jätämme tuleville sukupolville? Millaisia ovat nykyajan tutkimus- ja saneerausmenetelmät ja miten varaudumme väistämättä eteen tulevaan saneerausaikakauteen? Lue lehti

Lue lisää

1/2014 — Vesialan koulutus ja osaaminen

helmi 07, 2014

Vesialalla toimii asiantuntijoita, joilla on hyvin monenlaisia koulutustaustoja. Yhtäältä tarvitaan vaikkapa insinöörejä, limnologeja ja kemistejä. Toisaalta tarvitaan esimerkiksi automaatio-, it- talous- ja johtamisosaamista. Kukaan ei hallitse kaikkea täydellisesti, mutta vesialalla toimivan tulisi osata vähän kaikkea. Tässä teemanumerossa luodaan katsaus erilaisiin lähestymistapoihin varmistaa vesialalla toimivien henkilöiden osaaminen myös tulevaisuudessa.

Lue lisää