6/2015 — Biotalous

joulu 17, 2015

Biotalouden kestävistä ratkaisuista toivotaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustaa. Uuden liiketoiminnan aikaansaaminen vaatii kuitenkin rohkeita kokeiluja, toimialarajojen ylittämistä ja lainsäädännön pullonkaulojen poistoa. Suomen pitkä rannikko, runsaat vesistöt sekä pohjavedet ovat merkittävä luonnonvara, jonka merkitys kasvaa myös liiketoiminnassa. Vesi- ja kalavaroista ja vesiviljelystä pyritään saamaan merkittävä osa tulevaisuuden ruoan, energian ja ravinteiden tuotantoa. Samalla tulee lisätä […]

Lue lisää

5/2015 — Globaali ruokaturva

loka 23, 2015

Maapallon väliluvun on arvioitu ylittävän yhdeksän miljardia vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutos muokkaa lämpötiloja ja sadantoja, kulutus kasvaa kehittyvissä maissa, uutta maatalousmaata ei pystytä raivaamaan tuhoamatta arvokkaita luontokohteita. Nämä tulevaisuuden näkymät haastavat tutkijat vastaamaan kysymykseen: onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi vettä, jotta kaikille riittäisi ruokaa?

Lue lisää

4/2015 — Hulevedet

syys 18, 2015

Teemanumerossa esitellään Lahdessa järjestetyn innovaatiokilpailun töitä hulevesien hallintaan ja käsittelyyn. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön. Hulevesiä tulee hallita ja hyödyntää ympäristön ja asukkaiden viihtyisyyden sekä teknisten ja taloudellisten tarpeiden edistämiseksi.

Lue lisää

3/2015 — Vesihuolto

touko 15, 2015

Tässä numerossa julkaistaan artikkeleina 20. – 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestettävien Vesihuolto 2015 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät. Teemanumero on monipuolinen katsaus vesihuollon ajankohtaisiin teknisiin, operatiivisiin ja hallinnollisiin aiheisiin. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2015 -päivien osallistujille. Lue lehti  

Lue lisää

2/2015 — Tiedon arvo syntyy käytöstä

maalis 06, 2015

Kuinka seurannat ovat muuttuneet EU-jäsenyyden aikana? Millaisia vaatimuksia valtakunnalliset ja alueelliset ongelmat asettavat seurannoille? Kuinka digitalisointi parantaa tiedon käytettävyyttä? Voitaisiinko seurannat korvata kokonaan mallintamalla? Entä voitaisiinko seurantatiedon arvo määrittää etukäteen? Miten se tapahtuisi? Kuka seurantatiedon tuottaa ja ketkä sitä käyttävät?

Lue lisää

1/2015 — Uudistuva lainsäädäntö

tammi 21, 2015

Muuttuneet vesihuoltolaki ja talousvesiasetus astuivat voimaan vuoden 2014 syyskuussa ja pohjavesilainsäädännön muutos on valmistelussa. Teemanumerossa esitellään näitä lainsäädännön muutoksia ja niiden mukanaan tuomia käytännön vaikutuksia toiminnanharjoittajille.

Lue lisää