6/2016 — Teollisuuden vesiensuojelu

joulu 09, 2016

Suuri osa maamme keskeisestä teollisuudesta käyttää runsaasti vettä. Tämä koskee kaivoksia, prosessiteollisuutta, kemian teollisuutta, elintarviketeollisuutta ja niin edelleen. Vesiensuojelu on teollisuudessa edennyt kukon askein, mutta vieläkin on paljon tehtävissä. Puhdas tekniikka ja kehittyneet puhdistusprosessit ovat olleet suomalaisen teollisuuden valttikortteja jo pitkään, ja ala kehittyy koko ajan vauhdilla. Tässä erikoisnumerossa luodaan katsaus keskeisiin tutkimus- ja kehityskohteisiin […]

Lue lisää

5/2016 — Vesien haitta-aineet

loka 11, 2016

Haitalliset aineet voivat päätyä pohja- tai pintavesiin teollisuudesta, maataloudesta tai vaikkapa hulevesien tai puhdistettujen jätevesien mukana. Haitalliset aineet vaikuttavat monin tavoin vesiekosysteemissä ja veden eri käyttömuotojen kautta. Miten riskejä voidaan hallita? Pitääkö vesiä puhdistaa aiempaa tehokkaammin? Pitääkö seurantaa tehostaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tässä teemanumerossa ja siihen liittyvässä Suomen vesiyhdistyksen seminaarissa.

Lue lisää

4/2016 — Riskienhallinta

syys 02, 2016

Tämä teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen vesialan riskienhallinnan haasteisiin, menetelmiin ja ratkaisuihin. Artikkeleissa käsitellään vesihuoltoa, tulvariskejä, huoltovarmuutta ja alueellista vesivarojen hoitoa uusien haasteiden valossa.

Lue lisää

3/2016 — Vesihuolto

kesä 06, 2016

Lehdessä julkaistaan artikkeleina 8.- 9.6.2016. Hämeenlinnassa järjestettävien Vesihuolto 2016 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät. Teemanumero on monipuolinen katsaus vesihuollon ajankohtaisiin teknisiin, operatiivisiin ja hallinnollisiin aiheisiin. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2016 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2016 — Vesitutkimuksen tulevaisuuden tekijät

maalis 15, 2016

Suomen kouluihin on tulossa suuri uudistus. Nykymuotoisten oppiaineiden rinnalle tulee uudenlainen, ilmiöpohjainen opiskelu, jossa asioihin paneudutaan hakemalla ratkaisuja tosielämän tehtäviin. Matematiikka ja fysiikka ovat alusta alkaen työkaluja oikeiden ongelmien ratkaisemisessa. Veteen liittyviä käytännön ongelmia on jo aiemminkin ratkottu osana joidenkin lukioiden opiskelua ja nyt tämä on tulossa myös peruskoulujen ohjelmaan. Esimerkiksi Raumalla uudistustyössä ovat mukana […]

Lue lisää

1/2016 — Metsätalouden vesiensuojelu

helmi 05, 2016

Teemanumeron artikkeleissa käsitellään monipuolisesti metsätalouden vesiensuojelun ajankohtaisia aiheita kuten pienvesien tilan ja kunnostustarpeen arviointia, kunnostusojituksen vesiensuojelun tarkennettua suunnittelua Natura-alueilla sekä kokonaisvaltaista, koko valuma-alueen tilan ja maankäytön huomioivaa vesiensuojelun suunnittelua. Suurin osa artikkeleista perustuu esitelmiin, jotka pidettiin 22. -23.9.2015 Kolin Luontokeskus Ukossa järjestetyillä Metsätalouden vesiensuojelupäivillä. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten […]

Lue lisää