6/2018 — Yhteistyötä vesiperintömme säilyttämiseksi

joulu 12, 2018

Suomen kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke ´FRESHABIT LIFE IP` on läpikäynyt aloitusvaikeudet ja rullaa täysillä eteenpäin. Teemanumero kerää yhteen ensimmäisten vuosien aikana koetut yhteistyön menestykset ja haasteet. Tule mukaamme jokihelmisimpukoiden kylpylähoitoon ja mutaiseen suoluonnon ennallistamiseen sekä vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen, hämmästy kalatierakentamisen haasteista ja pinnanalaisista ihmeistä sekä liikutu lasten leikeistä vesiluonnossa. Näistä me olemme saaneet nauttia jo lähes […]

Lue lisää

5/2018 — Vesihuollon resurssitehokkuus

loka 19, 2018

Ilmastonmuutos ja resurssien rajallisuus ovat kannustaneet energiatehokkuuden ja ravinnekiertojen tehostamiseen vesihuollossa. Tässä numerossa esitellään aiheeseen liittyneiden kotimaisten hankkeiden tuloksia ja luodaan ajankohtaiskatsaus vesihuollon resurssitehokkuuskehitykseen muutamissa muissa alan kärkimaissa.

Lue lisää

4/2018 — Vesi- ja ympäristötieto

elo 31, 2018

Vesitiedon ja osaamisen kysyntä kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi. Esimerkiksi perinteisen tulvasuojelun rinnalle ovat jo tulleet uudet ratkaisut. Kaupungeissa veden virtausnopeutta rajoitetaan puisto- ja vesirakentamisen keinoin ja talojen kattorakenteilla hidastetaan veden liikettä.  Ihmiset odottavat aiempaa luonnonmukaisempia kaupunkiympäristöjä. Myös tiedon tarvitsijoiden skaala laajenee. Lehdessä arvioimme globaaleja vesitiedon markkinoita ja suomalaisen osaamisen kilpailukykyä. Pyrimme ennakoimaan kansallisten, maakunnallisten ja paikallistason […]

Lue lisää

3/2018 — Vesihuolto

touko 22, 2018

Saimaan kylpylässä järjestettävien Vesihuolto 2018 –päivien mielenkiintoisimmat esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2018 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2018 — Voimistuvan biotalouden haasteet metsätalouden vesiensuojelulle

maalis 16, 2018

Teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen lisääntyvän puunkäytön aiheuttamiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin suometsien vesiensuojelussa. Artikkelit perustuvat pääosin Oulussa 12. – 13.9.2017 järjestetyillä valtakunnallisilla Metsätalouden vesiensuojelupäivillä pidettyihin esitelmiin ja maastodemonstraatioihin. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijat ja tutkijat. Teemanumerosta löytyy tietoa myös aihepiiriin liittyvistä, tällä hetkellä meneillään olevista tutkimus- ja kehittämisprojekteista.

Lue lisää

1/2018 — Vesijohtoverkostojen riskienhallinta

tammi 23, 2018

Vesijohtoverkosto tuo puhtaan talousveden veden käyttäjille. Teemanumerossa selvitetään millaiset tekijät voivat vaarantaa talousveden laadun vesijohtoverkostoissa ja miten niihin liittyvät riskit hallitaan. Teemanumero julkaistaan Vesiyhdistyksen Talousvesijaoston samanaiheisen seminaarin yhteydessä.

Lue lisää