6/2019 — Haja-asutuksen vesihuolto

joulu 11, 2019

Haja-asutusalueiden vesihuoltoon on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen, väestönmuutosten ja tarkentuvien ympäristövaatimusten myötä. Tässä lehdessä esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia ja hyviä käytäntöjä vedenhankintaan kaivoista sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn haja-asutusalueilla. Teemanumero julkaistaan Vesiyhdistyksen Hajavesihuoltojaoston samanaiheisen seminaarin yhteydessä.

Lue lisää

5/2019 — Vesiyhdistys 50 vuotta ja MVTT 70 vuotta

loka 25, 2019

Vuoden 2019 syksyllä kaksi Suomen keskeistä vesialan toimijaa täyttävät yhteensä 120 vuotta. Juhlanumerossa kerrotaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnasta ja historiasta sekä tuodaan esille alan kiinnostavuutta Suomen vesiyhdistys ry:n jaostojen kirjoittamien artikkelien kautta.

Lue lisää

4/2019 — Vesien muovit

elo 30, 2019

Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämän seurauksena myös vesiin päätyvien muovien määrä on kasvanut. Merissä kelluvasta roskasta valtaosa on muovia ja se on pääasiassa peräsin maalla tapahtuvista toimista. Osa muoviroskasta on niin sanottua mikroroskaa, jota on ihmissilmin mahdotonta havaita. Hajoavasta muoviroskasta lähtöisin oleva mikroroska on erityisen haitallista, koska se soveltuu kokonsa puolesta […]

Lue lisää

3/2019 — Vesihuolto

touko 14, 2019

Jyväskylän järjestettävien Vesihuolto 2019 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2019 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2019 — Hulevesien laadullinen hallinta

maalis 22, 2019

Teemanumero sisältää katsauksen hulevesien laadullisen hallinnan ajankohtaisista sovelluksista. Artikkelit perustuvat Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut –hankkeessa vuonna 2018 kerättyihin tietoihin. Kaupunkien hulevedet ovat tyypillisesti merkittäviä lähivesistöjen kuormittajia mm. ravinteiden ja raskasmetallien osalta, ja niihin liittyvien ongelmien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan entisestään kaupunkirakenteiden tiivistyessä ja ilmasto-olojen muuttuessa. Tulevaisuuden hulevesisuunnittelussa tullaankin korostamaan kaupunkihydrologisten seikkojen lisäksi myös […]

Lue lisää

1/2019 — Maankuivatus ja ilmastonmuutos

tammi 25, 2019

Ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät eniten maapallon pohjoisimmilla ja eteläisimmillä alueilla. Meillä Suomessa talvien on ennustettu leudontuvan ja sademäärien kasvavan, mutta mikä haasteellisinta ääri-ilmiöiden on ennustettu lisääntyvän. Muuttuvat olosuhteet asettavat myös maankuivatukselle ja vesien hallinnalle uusia haasteita. Miten ennakoidut muutokset vaikuttavat viljelyyn, kuivatustarpeeseen ja mitoitukseen sekä maatalouden ympäristökuormitukseen, maan hiilivarantoon ja maatalouspolitiikkaan. Näitä kysymyksiä pohdittiin lokakuussa […]

Lue lisää