6/2020 — Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus

marras 25, 2020

Ympäristönmuutoksen kiihtyvä vauhti sekä ongelmien monimutkaiset kytkökset luovat painetta sekä työelämässä että koulutuksessa. Miten kouluttaa vesialan osaajista monialaisia ongelmanratkaisijoita? Miten nuoret ammattilaiset kykenevät ratkaisemaan tulevien vuosikymmenien ympäristöhaasteita, joita emme ole vielä edes tunnistaneet? Miten lisätä työn vaikuttavuutta? Teemanumerossa pureudutaan tulevaisuuden haasteisiin sekä vesialan ammattilaisten tärkeimpien tiedollisten ja taidollisten tarpeiden tunnistamiseen.

Lue lisää

5/2020 — Vesihuollon digitalisaatio

loka 16, 2020

Vesitalous 5/2020 teemana on Vesihuollon digitalisaatio. Digitalisaatiolle on monia määritelmiä, mutta yhteistä niille on, että digitalisaation myötä tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään uusien toimintatapojen ottamiseksi käyttöön tai kokonaan uusien ratkaisujen luomiseksi. Numerossa käsitellään vesihuollon digitalisaatiota eri näkökulmista, annetaan konkreettisia vinkkejä digitalisaation viemiseksi laitostasolle ja avataan digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia mm. vesilaitosten prosessinohjauksessa, asiakaspalvelussa ja tiedolla johtamisessa.

Lue lisää

4/2020 — Vesiturvallisuus

elo 28, 2020

Vesitalous 4/2020 teemana on Vesiturvallisuus. Käsitteet kokonaisturvallisuus, huoltovarmuus, varautuminen, riskienhallinta ja resilienssi yhdistyvät vesiturvallisuudesta puhuttaessa. Tässä teemanumerossa keskustellaan turvallisuudesta sekä siitä, miten eri tavoin sitä veden kontekstissa ymmärretään ja käytännössä edistetään.

Lue lisää

3/2020 — Vesihuolto

touko 13, 2020

Vaasassa marraskuussa järjestettävien Vesihuolto 2020 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2020 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2020 — Luontopohjaisia ratkaisuja metsätalouden vesiensuojeluun

maalis 20, 2020

Teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen siitä, miten valuma-aluelähtöistä käytännön vesienhoitoa ja siinä nykyisin käytössä olevia menetelmiä ja menettelytapoja tulisi kehittää ja mitkä olisivat siihen liittyvät keskeiset tutkimustarpeet. Artikkelit perustuvat pääosin 17.-18.9.2019 Savonlinnassa järjestetyillä valtakunnallisilla Metsätalouden vesiensuojelupäivillä pidettyihin esitelmiin. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijat ja tutkijat.

Lue lisää

1/2020 — Vesien lääkeaineet

helmi 07, 2020

Väestön ikääntyessä lääkkeiden käyttö lisääntyy ja vastaavasti lääkepäästöjen määrät ympäristöön kasvavat. Tässä lehdessä esitellään ajankohtaisia tutkimustuloksia erilaisista päästölähteistä kunnalliseen jäteveteen päätyviin lääkejäämiin ja niiden riskeistä ympäristössä, esitellään tehokkaita jäteveden puhdistusteknologioita ja niiden kustannuksia, sekä esitellään mahdollisia ratkaisuja lääkeainekuormituksen vähentämiseen.

Lue lisää