5/2021 — Vesi ja hyvinvointi

loka 15, 2021

Vesitalous 5/2021 teemana on Vesi ja hyvinvointi. Artikkeleissa käsitellään mm. pintavesien tilan vaikutusta hyvinvointiin, uimavesien terveysriskejä, valumavesien hygieenistä laatua, kalastusmatkailua sekä leväesiintymien vaikutuksia vesien virkistyskäyttöön.

Lue lisää

4/2021 — Vesistökunnostukset

elo 27, 2021

Vesitalous 4/2021 teemana on Vesistökunnostukset. Artikkeleissa käsitellään mm. erilaisia vesistökunnostusratkaisuja, valuma-aluekohtaista ja kokonaisvaltaista suunnittelua, vesistökunnostusten vaikutusten seurannan tehostamista sekä alaan liittyvän osaamisen kehittämistä. Lue lehti

Lue lisää

3/2021 — Vesihuolto

touko 19, 2021

Teemanumerossa julkaistaan artikkeleina lokakuussa järjestettävien Vesihuolto 2021 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan Vesihuolto 2020 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2021 — Hulevedet

maalis 26, 2021

Vesitalous 2/2021 teemana on Hulevedet. Artikkelit käsittelevät mm. hulevesitulvien ennustamista ja riskienhallintaa, kaupunkisuunnittelua ja vihreää infrastruktuuria sekä tutkimuksia hulevesien haitallisten aineiden pitoisuuksista.

Lue lisää

1/2021 — Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä

helmi 05, 2021

Vesitalous 1/2021 teemana on Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä. Lehden artikkelit perustuvat viime syksynä pidetyn Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -seminaarin mielenkiintoisimpiin esitelmiin, joissa käsiteltiin mm. muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia Suomen maatalouteen, peltojen viljelyyn, valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvihuonekaasujen päästöihin.

Lue lisää