6/2021 — Vesi ja kehitys

joulu 03, 2021

Vesitalous 6/2021 teemana on Vesi ja kehitys. Artikkeleissa käsitellään mm. Suomen tekemän vesialaan liittyvän kehitysyhteistyön tuloksia esim. Nepalissa, Etiopiassa ja Vietnamissa. Toimintaa tarkastellaan paitsi tekniikan, myös kohdemaiden olosuhteiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta.

Lue lisää

5/2021 — Vesi ja hyvinvointi

loka 15, 2021

Vesitalous 5/2021 teemana on Vesi ja hyvinvointi. Artikkeleissa käsitellään mm. pintavesien tilan vaikutusta hyvinvointiin, uimavesien terveysriskejä, valumavesien hygieenistä laatua, kalastusmatkailua sekä leväesiintymien vaikutuksia vesien virkistyskäyttöön.

Lue lisää

4/2021 — Vesistökunnostukset

elo 27, 2021

Vesitalous 4/2021 teemana on Vesistökunnostukset. Artikkeleissa käsitellään mm. erilaisia vesistökunnostusratkaisuja, valuma-aluekohtaista ja kokonaisvaltaista suunnittelua, vesistökunnostusten vaikutusten seurannan tehostamista sekä alaan liittyvän osaamisen kehittämistä. Lue lehti

Lue lisää

3/2021 — Vesihuolto

touko 19, 2021

Teemanumerossa julkaistaan artikkeleina lokakuussa järjestettävien Vesihuolto 2021 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan Vesihuolto 2020 -päivien osallistujille.

Lue lisää

2/2021 — Hulevedet

maalis 26, 2021

Vesitalous 2/2021 teemana on Hulevedet. Artikkelit käsittelevät mm. hulevesitulvien ennustamista ja riskienhallintaa, kaupunkisuunnittelua ja vihreää infrastruktuuria sekä tutkimuksia hulevesien haitallisten aineiden pitoisuuksista.

Lue lisää

1/2021 — Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä

helmi 05, 2021

Vesitalous 1/2021 teemana on Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä. Lehden artikkelit perustuvat viime syksynä pidetyn Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -seminaarin mielenkiintoisimpiin esitelmiin, joissa käsiteltiin mm. muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia Suomen maatalouteen, peltojen viljelyyn, valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvihuonekaasujen päästöihin.

Lue lisää