6/2022 — Freshabit LIFE IP – kokemuksia ja tuloksia

joulu 02, 2022

Vesitalous 6/2022 teemana on Freshabit LIFE IP -kokemuksia ja tuloksia. Teemassa tarkastellaan laajan luonnonsuojeluhankkeen toteutettuja projekteja, niiden tuloksia ja seurantaa sekä hankkeesta saatuja kokemuksia ja oppeja tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää

5/2022 — Hiili vesistöissä

loka 14, 2022

Vesitalous 5/2022 teemana on Hiili vesistöissä. Teemassa tarkastellaan mm. vesistöjen hiilikierron syy-seuraussuhteita, humuskuormituksen lähteitä ja mittaamista, vesistöjen tummumista ja sen vaikutuksia erilaisiin eliöyhteisöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Lue lisää

4/2022 — Vesi ja paikkatieto

syys 02, 2022

Vesitalous 4/2022 teemana on Vesi ja paikkatieto. Numerossa esitellään nykyaikaisia tekniikoita ja sovelluskohteita sekä esimerkkejä toteutuneista projekteista pitäen sisällään mm. laserkeilauksen, droonien käytön, neuroverkot sekä digitalisaation kehittymisen ympäristön mallintamisessa.

Lue lisää

3/2022 — Vesihuolto

touko 11, 2022

Vesitalous 3/2022 teemana on Vesihuolto. Numero sisältää ajankohtaisen paketin Vesihuoltopäivillä 11.-12.5. pidettävien monipuolisten ja mielenkiintoisimpien esitelmien aiheista. Numeroa jaetaan myös Vesihuoltopäivien osallistujille paikan päällä.

Lue lisää

2/2022 — Soiden ennallistaminen

maalis 25, 2022

Vesitalous 2/2022 teemana on Soiden ennallistaminen. Teema-artikkeleissa käsitellään mm. soiden ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä, vaikutuksia hydrologiaan ja vesien laatuun sekä kokemuksia ja uusia mahdollisuuksia ilma- ja satelliittikuvien hyödyntämisestä soiden ennallistamiseen liittyen.

Lue lisää

1/2022 — Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset

helmi 04, 2022

Vesitalous 1/2022 teemana on Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset. Artikkeleissa käsitellään mm. MaaMet 2008-2020 -seurannan tuloksia, vesistöjen ekologista tilaa, jatkuvatoimisen seurannan mahdollisuuksia sekä kuormituksen vaikutuksia vesistöihin ja pohjavesiin.

Lue lisää