6/2015 — Biotalous

joulu 17, 2015

Biotalouden kestävistä ratkaisuista toivotaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustaa. Uuden liiketoiminnan aikaansaaminen vaatii kuitenkin rohkeita kokeiluja, toimialarajojen ylittämistä ja lainsäädännön pullonkaulojen poistoa. Suomen pitkä rannikko, runsaat vesistöt sekä pohjavedet ovat merkittävä luonnonvara, jonka merkitys kasvaa myös liiketoiminnassa. Vesi- ja kalavaroista ja vesiviljelystä pyritään saamaan merkittävä osa tulevaisuuden ruoan, energian ja ravinteiden tuotantoa. Samalla tulee lisätä ja ylläpitää vesiekosysteemeistä saatavia luonto- ja virkistyshyötyjä.

Lue lehti

 

Kommentointi on suljettu