6/2011 — Hulevedet

joulu 02, 2011

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos sekä lisääntynyt tietämys kaupunkialueiden vedenkierron häiriötilanteista ovat nostaneet hulevedet lyhyessä ajassa yhdeksi ajankohtaisimmista teemoista kestävän kaupunkiympäristön luomiseksi. Hulevesien hallintamenetelmien uudistamista hidastavat kuitenkin vähäinen tutkimustieto ja toistaiseksi harvinaiset käytännön esimerkit Suomessa toteutetuista hulevesien hallinnan esimerkkikohteista. Teemanumerossa esitellään STORMWATER-kehityshankkeessa 2008‑2011 toteutettuja hulevesien pilottikohteita sekä hankkeessa kerättyä tutkimustietoa hulevesistä ja niiden hallinnasta.

Kommentointi on suljettu