2/2019 — Hulevesien laadullinen hallinta

maalis 22, 2019

Teemanumero sisältää katsauksen hulevesien laadullisen hallinnan ajankohtaisista sovelluksista. Artikkelit perustuvat Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut –hankkeessa vuonna 2018 kerättyihin tietoihin. Kaupunkien hulevedet ovat tyypillisesti merkittäviä lähivesistöjen kuormittajia mm. ravinteiden ja raskasmetallien osalta, ja niihin liittyvien ongelmien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan entisestään kaupunkirakenteiden tiivistyessä ja ilmasto-olojen muuttuessa. Tulevaisuuden hulevesisuunnittelussa tullaankin korostamaan kaupunkihydrologisten seikkojen lisäksi myös hulevesien puhdistamista. Tutkittu tieto laadunhallinnan menetelmien toimivuudesta tarjoaa lähtökohdan niiden menestyksekkäälle soveltamiselle uusissa kohteissa.

Lue lehti

Kommentointi on suljettu