1/2011 — Jätevesilietteen mädätys ja biokaasulaitokset

helmi 04, 2011

Useita uusia biokaasulaitoksia on viime vuosina rakennettu eri puolille maatamme ja lukuisa on suunnitteilla. Puhdistamoiden yhteydessä toimivat laitokset taas ovat monin paikoin jo elinkaarensa siinä vaiheessa, että niitä on tarve saneerata. Teemanumerossa käsitellään biokaasulaitosten toimintaan liittyviä kysymyksiä, kuten termofiilisen ja mesofiilisen mädätysprosessin eroja, rejektiveden laatua, biokaasulaitosten lopputuotteiden lannoitevalmistekäyttöä sekä biokaasun hyödyntämistä eri tavoin, esimerkiksi jalostamista liikennepolttoaineeksi.

Kommentointi on suljettu