2/2011 — Kaavoitus ja maankäyttö

maalis 25, 2011

Vesitaloudella ja maankäytön suunnittelulla on useita liittymäkohtia. Lehden aihepiireinä ovat mm. hulevesien hallinta, tulvariskit, selvitykset ja vaikutusten arviointi sekä asutuksen vesihuolto ja niiden yhteydet maankäytön suunnitteluun. Lehdessä käsitellään myös suunnitelmia lainsäädännön uudistamiseksi.

 

Kommentointi on suljettu