2/2010 — Kaivostoiminnan vesiensuojelu

maalis 06, 2010

Suomessa on viime vuosina avattu pitkän hiljaiselon jälkeen uusia, mittavia kaivoshankkeita. Kaivosten ympäristönsuojelulle asetetaan tiukat vaatimukset ja seurantavelvoitteet. Toiminta on luonteeltaan sellaista, että laaja-alaisissa YVA –selvityksissä ja ympäristöluvissa käsitellään vaikutuksia sekä paikallisesti että alueellisesti.

Suorien toiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja luontovaikutusten lisäksi on tarkasteltava mm. hankkeiden heijastusvaikutukset maakuntasuunnitteluun, muihin elinkeinoihin, liikenteeseen ja maankäytön suunnitteluun. Haasteita ympäristönsuojelulle asettaa myös uusien rikastustekniikoiden käyttöönotto perinteisten rinnalle.

 

Kommentointi on suljettu