1/2022 — Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset

helmi 04, 2022

Vesitalous 1/2022 teemana on Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset. Artikkeleissa käsitellään mm. MaaMet 2008-2020 -seurannan tuloksia, vesistöjen ekologista tilaa, jatkuvatoimisen seurannan mahdollisuuksia sekä kuormituksen vaikutuksia vesistöihin ja pohjavesiin.

Vesitalous-lehden digitaalisia näköispainoksia irtonumeroina ja vuositilauksina voi nyt ostaa lehtiluukku.fi-palvelusta. https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/vesitalous

Kommentointi on suljettu