4/2012 — Maa- ja metsätalous

syys 07, 2012

Metsistä ja pelloilta tuleva kuormitus sekoittuu vesistöissä ja lähdealueiden erottaminen toisistaan on vaikeaa. Miten hajakuormituksen merkittävimmät lähdealueet voitaisiin paikantaa ja miten kokonaisvaltainen kuormituksen arviointi voi edistää vesiensuojelua? Millaisiin mittasuhteisiin maa- ja metsätaloudesta aiheutuva kuormitus asettuu taustakuormituksen suhteen?

 Lue lehti

Kommentointi on suljettu