5/2010 — Pohjavedet

loka 01, 2010

Vesitalous -lehden numerossa  5/2010  käsitellään tulevaisuuden vedenhankintamahdollisuuksia pohjavettä ja tekopohjavettä huomioiden arviot tulevasta ilmastonmuutoksesta. Teemanumerossa esitellään Suomessa meneillään olevia tekopohjaveteen liittyviä tutkimushankkeita ja käyttökokemuksia imeytyskaivojen käytöstä tekopohjavesilaitoksella. Lisäksi kerrotaan kaavoituksen ja pohjaveden yhteensovittamisesta sekä pilaantuneen pohjaveden puhdistuskokemuksista.

Kommentointi on suljettu