6/2010 — Saneeraukset ja kunnossapito

joulu 03, 2010

Maamme vesihuolto-omaisuuden nykyisen saneeraustason riittämättömyydestä ollaan alalla liikuttavan yksimielisiä: esimerkiksi verkostojen todellinen saneeraustarve on arviolta 2-3-kertainen nykytasoon nähden. Sanoista tekoihin on kuitenkin pitkä matka. Teemanumero pyrkii kartoittamaan kehityksen esteitä ja löytämään niihin ratkaisuja.

Onko meillä tarpeeksi ja riittävän laadukasta kuntotietoa? Miten saneeraustarvetta saadaan konkretisoitua niin, että sille järjestyy tarvittava rahoitus? Millainen on toimiva saneerausprosessi?
Vastaavatko käytettävissä olevat kuntotutkimus- ja saneerausmenetelmät tarvetta? Osaammeko rakennuttaa saneeraushankkeita? Millaisia korjausliikkeitä vesilaitokset ja muut alan toimijat voivat tahoillaan tehdä, jotta uusiutumisajat saadaan lähenemään todellisia kestoikiä?

Kommentointi on suljettu