2/2013 — Ympäristöseurannoista tietovaratuotteiksi

maalis 06, 2013

Millaisia ovat vuoden 2020 seurantajärjestelmät, kun nykyiset, pääosin 1900-luvun jälkipuoliskolla kehitetyt mittaus-, tiedonsiirto-, laskenta- ja raportointitavat ja -kanavat saavat rinnalleen uusimman automaation ja satelliittitekniikan sovellukset? Miten suuri osa seurantatyöstä ja seurantatiedon jakelusta voidaan joukkoistaa kansalaisten hoidettavaksi? Entä kuinka useista epävarmoista mittaustiedon lähteistä tuotetaan luotettavaa informaatiota?

Lue lehti

 

 

 

Kommentointi on suljettu