4/2019 — Vesien muovit

elo 30, 2019

Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämän seurauksena myös vesiin päätyvien muovien määrä on kasvanut. Merissä kelluvasta roskasta valtaosa on muovia ja se on pääasiassa peräsin maalla tapahtuvista toimista. Osa muoviroskasta on niin sanottua mikroroskaa, jota on ihmissilmin mahdotonta havaita. Hajoavasta muoviroskasta lähtöisin oleva mikroroska on erityisen haitallista, koska se soveltuu kokonsa puolesta monien eliöiden, kuten lintujen, kalojen ja selkärangattomien ravinnoksi. Teemanumerossa käsitellään esimerkiksi muovien määrää ja vaikutuksia sekä roskan lähteitä ja reittejä mereen. Millaisia haitallisia vaikutuksia muoveilla on vesien ekosysteemeissä ja voidaanko jätevedenpuhdistuksessa vähentää muovien kulkeutumista mereen?

Lue lehti

Kommentointi on suljettu