6/2014 — Vesistöjen orgaaniset aineet

joulu 12, 2014

Pintavesien orgaanisen aineksen pitoisuus on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi Suomessa ja Skandinaviassa. Tämä edellyttää etenkin pintavettä raakavetenä käyttäviltä vesilaitoksilta toimenpiteitä vedenkäsittelyn tehostamiseksi. Teemanumerossa perehdytään pintavesien orgaaniseen ainekseen ja sen pitoisuuden kasvun mahdollisiin syihin sekä esitellään ratkaisuja orgaanisen aineksen poiston tehostamiseksi vedenkäsittelyssä.

Lue lehti

 

Kommentointi on suljettu