Vesitalous-lehden toimitus

Päätoimittaja

Minna Maasilta, dipl.ins.

e-mail: minna.maasilta(a)mvtt.fi

Toimitussihteeri

Tuomo Häyrynen

e-mail: tuomo.hayrynen(a)vesitalous.fi

Toimituskunta

Harri Koivusalo

tekn.tri, teknisen vesitalouden professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Jyrki Laitinen

KTL, tekn.tri, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Riina Liikanen

tekn. tri, vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Anna Mikola

tekn. tri, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Pekka Rossi

tekn.tri, apulaisprofessori, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikka

Annina Takala

dipl.ins., Suomen Vesiyhdistys ry.

Saijariina Toivikko

dipl. ins., vesiasiain päällikkö, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Maija Taka

fil.tri, akateeminen koordinaattori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Erkki Vuori

lääket. kir. tri, professori, emeritus, Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto


Ohjeita Vesitalous -lehden kirjoittajille