Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj käynnistävät yhteistyöhankkeen Viipurin fosforipäästöjen vähentämiseksi

syys 29, 2010

Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj ovat käynnistäneet Viipurin vesilaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää Viipurista Itämereen kulkeutuvan fosforin määrää. Jäteveden fosforinpoiston koeajot käynnistetään tällä viikolla Viipurin jätevedenpuhdistamolla.

Koeajojen tavoitteena on osoittaa, että käyttämällä kemiallista saostusta fosforinpoistoon Viipurin jätevedenpuhdistamolla on mahdollista saavuttaa Itämeren suojelukomission jätevesien fosforipitoisuuksille määrittelemä suositustaso*. Tämä vähentää vuositasolla noin 20 tonnia Suomenlahteen päätyvästä fosforista.

John Nurmisen Säätiö on toimittanut saostuskemikaalien varastoinnissa ja annostelussa tarvittavan laitteiston Viipurin puhdistamolle. Suomen ympäristöministeriö tukee koeajon teknistä toteutusta, jonka Kemira tekee yhdessä Viipurin vesilaitoksen kanssa. Kemira on toiminut hankkeessa asiantuntijana ja toimittaa Pietarin tehtaaltaan koeajossa tarvittavat saostuskemikaalit. Nyt käynnistyneet laitoskoeajot kestävät kuuden kuukauden ajan. Projektin kustannukset ovat yhteensä noin 200 000 euroa, josta John Nurmisen Säätiö rahoittaa suurimman osan eli noin 130 000 euroa. Ympäristöministeriö avustaa hanketta 64 000 eurolla.

Viipurin jätevedenpuhdistamolla ei tällä hetkellä ole käytössä tehostettua fosforinpoistoa, mutta kaupungin ja vesilaitoksen johto haluavat parantaa nykytilannetta. Syynä on muun muassa paikallisten ympäristöviranomaisten asiaan kiinnittämä huomio.

Viipurin vesilaitoksen johtaja Igor Viktorovits Smirnov totesi koeajon aloitustilaisuudessa, että Viipurin kaupunki ja vesilaitos ovat sitoutuneet parantamaan jätevedenpuhdistamon nykytilannetta. ”Fosforinpoistolla voimme parantaa Viipurin lähivesien ja Viipurinlahden tilaa, ja vähentää siellä esiintyvien levien, kuten myrkyllisen sinilevän, määrää. John Nurmisen Säätiön asiantuntemus ja mukaantulo on vauhdittanut projektin käynnistymistä merkittävästi.”

Koeajon perusteella Viipurin vesilaitos ja John Nurmisen Säätiö aikovat rakentaa pysyvän fosforinpoistojärjestelmän puhdistamolle 2012 mennessä. Tällöin Viipurista Itäiselle Suomenlahdelle tulevia rehevöittäviä päästöjä voidaan vähentää pysyvästi ja parantaa samalla myös liikarehevöitymisestä kärsivän Viipurinlahden tilannetta.

”Viipurissa vähennettävät fosforipäästöt vastaavat vuositasolla koko Helsingin Viikinmäen puhdistamosta tulevaa fosforikuormaa. Päästöt tulevat suoraan Suomen rehevälle itäiselle merialueelle. Ympäristövaikuksensa takia hanke on siis meille suomalaisillekin tärkeä,” John Nurmisen Säätiössä hanketta johtava Marjukka Porvari toteaa.

”Viipurin jätevesilaitoksen konsepti on toteutettavissa lähes kaikilla venäläisillä vedenpuhdistamoilla, ilman isoja investointikustannuksia. Lisäksi Kemiran ratkaisu tuottaa nopeasti tuloksia. Menetelmän hyötynä on myös se, että vedenpuhdistamot voivat vapauttaa ilmastointikapasiteettiaan tehostetun typenpoiston vaatimiin prosesseihin”, kertoo Tuomo Keskinen, Kemira Oyj:stä.

Ympäristöministeriö on tukenut jätevedenpuhdistushankkeita Pietarissa ja Leningradin alueella vuodesta 1991 lähtien yhdessä kansainvälisten ja suomalaisten rahoittajien, suomalaisten yritysten ja venäläisten osapuolten kanssa. Tänä aikana Pietarin fosforikuormitus on vähentynyt noin kolmannekseen, mikä asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa jo myönteisesti Suomenlahden tilaan.

”Yhteistyöllä on osoitettu, että jätevesien kemiallinen fosforinpoisto on kustannustehokas menetelmä vähentää fosforikuormaa. On tärkeää, että myös Viipurissa voidaan aloittaa jo kauan suunnitelmissa ollut yhteistyö, joka on osa laajempaa Pohjoisen ulottuvuuden vesisektorin kehittämishanketta Leningradin alueella”, kertoo neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio ympäristöministeriöstä.

*Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso lähtevän jäteveden fosforipitoisuuteen on 0,5 mg fosforia/litra. HELCOM recommendations

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
Kristiina Isokallio, neuvotteleva virkamies
Puh 050 581 9618
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

John Nurmisen Säätiö
Marjukka Porvari, rehevöitymishankkeista vastaava johtaja
John Nurmisen Säätiö
Puh 041 549 1535
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiö
Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
Puh 0400 907 809
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Kemira Oyj
Tuomo Keskinen, johtaja, Venäjä
Municipal & Industrial and Paper
Puh 050 3871661

www.ymparisto.fi

John  Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tämä on kuudesosa Helcomin Itämeren fosforivähennystavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI-navigointipalvelu vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa puhtaasti lahjoitusvaroin. www.puhdasitameri.fi

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.

www.kemira.com
www.vesijalanjalki.com

Uutiset
Kommentointi on suljettu