Vesitalous-lehti – vesialan arvostetuin ammattilehti

Vesitalous on johtava, vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti käsittelevä vesialan ammattilaisille tarkoitettu erikoislehti.

Vesitalous-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden jokaisessa numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. Lehden sisältö koostuu vesihuollosta ja sen osa-alueita käsittelevistä artikkeleista sekä ajankohtaisista tapahtumista ja uutista.

Vesitalous-lehteä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien. Lehden tavoitteena on tiedonvälityksen lisäksi saada aikaan keskustelua ajankohtaisista asioista. Lehti tukee, ylläpitää ja lisää asiantuntijoiden ammattitaitoa korkeatasoisilla ja käytännönläheisillä artikkeleilla. Lehteä luetaan vesialan kaikissa ammattipiireissä.

Lehden julkaisija

Ympäristöviestintä YVT Oy Omistajat: Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Vesilaitosyhdistys ry (VVY)

Lukijakunta ja jakelu

Alan ainoana ammattilehtenä Vesitalous tavoittaa vesialan ammattilaiset ja päätöksentekijät. Vesitalouden aktiivista lukijakuntaa ovat kunnissa toimivien laitosten ja teknisen toimen asiantuntijat, kuntien ja valtion vesi- ja ympäristöviranomaiset, vesialan yritykset sekä alan korkeakoulujen tutkimus- ja oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.

Vesitalous on näkyvästi mukana ammattilaisten tapahtumissa mm. vesihuoltopäivillä sekä vesi- ja ympäristöalan koulutustilaisuuksissa ja konferensseissa.

Vesitalous on VVY:n ja Vesiyhdistys ry:n jäsenetulehti.