Ohjeita Vesitalous-lehden kirjoittajille

Artikkelit toimitetaan lehden toimitussihteerille sähköpostiosoitteeseen: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Artikkeleiden odotetaan sisältävän seuraavat osat:

Käsikirjoituksen toivottava enimmäispituus on 10 000 merkkiä (ilman välilyöntejä). Otsikoiden ja väliotsikoiden tulisi olla lyhyitä ja mielenkiintoa herättäviä. Tietolaatikoiden käyttöä selittämään artikkeliin liittyviä asiakokonaisuuksia suositellaan.

Ingressi. Artikkeli aloitetaan ingressillä, jonka tarkoituksena on herättää lukijoiden kiinnostus artikkeliin. Ingressin pituus on 200-400 merkkiä ja se sijoitetaan heti artikkelin otsikon jälkeen.

Kirjoittajan valokuva julkaistaan artikkelin yhteydessä mieluimmin värillisenä. Se lähetetään yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kirjoittajan taustatiedot. Kirjoittajan valokuvan yhteydessä kerrotaan lyhyesti kirjoittajan yhteystiedot ja työhistoriaa tai muuta artikkelin kannalta olennaista tietoa, pituus noin 100 merkkiä.

Englanninkielinen lyhennelmä julkaistaan osasta artikkeleita. Pituus tulisi olla 400-500 merkkiä. Kirjoittaja voi itse tehdä lyhennelmän ja käännöksen, mutta lehdellä on myös kääntäjä, jonka apuun voi aina turvautua.

Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä tiedostoina ja alkuperäisessä muodossa (esim. excel-taulukot excel-tiedostona, ei upotettuna word-dokumenttiin). Kuvien ja taulukoiden sijoituspaikoista voi kirjoittaja antaa erilliset ohjeet. Kuvien tiedostonimet tulisi olla sellaisia, että kuvat ovat helposti yhdistettävissä kuvateksteihin.

Kuvatekstit sijoitetaan käsikirjoitustekstin loppuun.

Mahdollinen kirjallisuusluettelo. Keskeisimmät lähteet, korkeintaan 10 viitettä.

Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:

  • Kuvat mahdollisimman alkuperäisinä, esim. .jpg, .tif tai .eps muodossa.
  • Kuvien tarkkuus on lehdessä 300 dpi. Jos kuva näyttää hyvältä tietokoneen näytöllä (näytön resoluutio on vain 72 dpi), se ei takaa sitä, että tarkkuus olisi riittävä lehdessä.
  • Käytännössä jpeg-formaatissa olevan kirjoittajan kuvan koko tulisi olla kooltaan vähintään 200 kt ja muiden kuvien yli 500 kt, jotta ne olisivat painokelpoisia.
  • Erittäin kookkaitten (yli 20 Mt) tiedostojen toimitustavasta tulee sopia erikseen toimitussihteerin kanssa.

Kirjoituspalkkio on artikkelin pituudesta riippuen 80 – 120 eur/ artikkeli. Ohjeet palkkion saamiseksi lähetetään artikkelien ykköskirjoittajille lehden ilmestymisen jälkeen.

Tietoa artikkelin ilmestymisestä Vesitaloudessa on mahdollista ja myös suotavaa levittää sosiaalisessa mediassa lehden ilmestyessä.

Kaikissa artikkeleihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatapauksissa voi kääntyä toimitussihteerin puoleen.

Vesitalouden OPINNÄYTETYÖT-palsta

Vesitalous-lehden opinnäytetyöpalsta esittelee uusimpia vesialan opinnäytetöitä tuodakseen viimeisintä tutkimustietoa helpommin löydettäväksi, sekä esitelläkseen alamme vastavalmistuneita asiantuntijoita. Tutkielmat ovat verkossa korkeakoulujen omilla sivuilla vapaasti luettavissa.

Julkaisemme ensisijaisesti suomalaisten korkeakoulujen maisteri- ja tohtoritason opinnäytetöiden tiivistelmiä. Vastaanotamme suomen- ja englanninkielisiä, enintään 800 merkin tiivistelmiä sähköpostitse (maija.taka@aalto.fi).

 

Yhteystiedot:

Tuomo Häyrynen
E-mail: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi
Puh. (050) 585 7996