Suomen ja Vietnamin vesijärjestöt jatkavat yhteistyötään

Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Suomen vesifoorumi (FWF) allekirjoittivat uuden yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) Vietnamin vesilaitosyhdistyksen (VWSA) kanssa 12.9.2022 Kööpenhaminassa IWA:n maailmankongressin yhteydessä.

Uutiset Lue lisää

Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

Tässä vaiheessa etsitään Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

Uutiset Lue lisää

Maailman merien tulevaisuuden 15 merkittävää uutta tekijää

Maailman merten ja rannikkojen luonnon monimuotoisuus on ennen näkemättömässä muutoksessa. Osa muutoksen taustalla vaikuttavista laajoista tekijöistä, kuten luonnonvarojen liikakäyttö, ilmastonmuutos ja saastuminen, on jo hyvin tunnistettu. Esiin on kuitenkin nousemassa uusia ja heikosti tunnettuja tekijöitä, joilla voi jo lähitulevaisuudessa olla suuri vaikutus meri- ja rannikkoekosysteemeihin.

Uutiset Lue lisää

Vesitalous 4/2022 on ilmestynyt

Vesitalous 4/2022 teemana on Vesi ja paikkatieto. Numerossa esitellään nykyaikaisia tekniikoita ja sovelluskohteita sekä esimerkkejä toteutuneista projekteista pitäen sisällään mm. laserkeilauksen, droonien käytön, neuroverkot sekä digitalisaation kehittymisen ympäristön mallintamisessa.

Uutiset Lue lisää

Esimerkillisiä vesiensuojelijoita palkittiin Vesistökunnostusverkoston tilaisuudessa

Projektipäällikkö Timo Rintalalle ja Alavuden kaupungille on myönnetty Vuoden vesistökunnostaja -palkinto esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä työstä vesistöjen suojelun hyväksi. Vaelluskalojen elinolosuhteiden edistäjä, maisema-arkkitehti Jukka Jormola Vantaalta palkittiin elämäntyöpalkinnolla.

Uutiset Lue lisää