Kipsi-hanke laajenee koko Suomen rannikkoalueelle

Lounais-Suomen pelloilta tuttuja kipsikasoja nähdään tänä vuonna uusilla alueilla. Kipsi-hanke laajenee Itä-Uudellemaalle, Satakuntaan, Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen, Pirkanmaalle sekä Pohjanmaan maakuntiin. Maksuttoman kipsikäsittelyn haku aukeaa viljelijöille 1.6.2022.

Uutiset Lue lisää

Huomionosoituksia vesihuoltoalalla

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

Uutiset Lue lisää

Vesitalous 3/2022 on ilmestynyt

Vesitalous 3/2022 teemana on Vesihuolto. Numero sisältää ajankohtaisen paketin Vesihuoltopäivillä 11.-12.5. pidettävien monipuolisten ja mielenkiintoisimpien esitelmien aiheista. Numeroa jaetaan myös Vesihuoltopäivien osallistujille paikan päällä.

Uutiset Lue lisää

Eliisa Lotsarille akatemiapalkinto

Suomen Akatemia on palkinnut kaksi ansioitunutta nuorta tutkijaa. Vuoden 2021 akatemiapalkinnot myönnetään kliinisenä tutkijana Helsingin yliopistossa työskentelevälle Emmi Helteelle lääketieteellisen perustutkimuksen liittämisestä käytännön terveystavoitteisiin sekä Aalto yliopiston vesitekniikan apulaisprofessorina työskentelevälle akatemiatutkija Eliisa Lotsarille erinomaisesta monitieteisestä lähestymistavasta vesistöissä tapahtuvien muutoksien ymmärtämiseksi.

Uutiset Lue lisää

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus tuo puhdistamoiden toimintaa näkyväksi

Jätevesien puhdistus on Suomessa korkeatasoista. EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin asettamat raja-arvot saavutetaan useimmiten jopa kirkkaasti ja puhdistamojen toiminta on usein varmuuden vuoksi ja vapaaehtoisesti vielä kansallisia lupamääräyksiäkin parempaa. Ympäristöministeriön green deal –konseptissa on luotu viitekehys tällaiselle vapaaehtoiselle ilman sääntelyä tapahtuvalle ympäristön suojelun tasoa parantavalle toiminnalle yhteisen sopimuksen ja erikseen tehtävien sitoumusten muodossa. Vesilaitosyhdistys kannustaa laitoksia tekemään oman […]

Uutiset Lue lisää