Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopistolle

joulu 30, 2010

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on lahjoittanut 30.12.2010 Aalto-yliopiston säätiöpääomaan miljoona euroa.

Aalto-yliopiston monitieteiset teemat, kuten ihmislähtöinen elinympäristö sekä energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä kautta panostus muun muassa vesitekniikan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaan tukevat yhdistyksen tavoitteita

Uutiset
Kommentointi on suljettu